Markaryd bland de bästa i Sverige på små avlopp

En illustration på avloppsrör

Markaryds kommun är en av fyra kommuner som åtgärdar flest antal små avlopp i Sverige. Under 2022 har Markaryd, tillsammans med Göteborg, Halmstad och Värmdö stått för 8 procent av det totala antalet åtgärdade avlopp i Sverige.

Idag finns det ungefär 950 000 fastigheter i Sverige som inte är anslutna till kommunernas avloppsnät. De enskilda avloppen måste hålla en tillräcklig standard, för att inte riskera att förorena våra dricksvattenbrunnar, sjöar och hav. Det innebär att cirka 36 000 avlopp behöver åtgärdas varje år.

Nivån på åtgärdstakten i Sverige, det vill säga antalet godkända avlopp per år behöver ligga på 5 procent, för att hålla anläggningarna i bra skick. Takten har dock minskat från 3,2 procent 2015 till 2 procent idag. I Markaryd har åtgärdstakten också minskat, men ligger idag på 5,1 procent. Förra året godkändes tillstånd för 120 enskilda avlopp av ungefär 2 200 anläggningar som finns i kommunen.

Det innebär att Markaryds kommun är en av de fyra kommuner i Sverige som har högst åtgärdstakt i Sverige, enligt ett pressmeddelande från Aktionsgrupp Små Avlopp Länk till annan webbplats.

Hur arbetar vi med att åtgärda enskilda avlopp i Markaryd?

Vi arbetar med inventering på enskilda avlopp. Många av avloppen blir inte godkända i kontrollen och behöver då förbättras. Arbetet med tillsyn pågår löpande tills vi har inventerat alla anläggningar. Efter att alla inventeringar är gjorda gör vi en kontinuerlig tillsyn.

Det som ger oss en hög åtgärdstakt är att vi prioriterar att godkänna tillståndsansökningar. Vi har prioritet på tillståndshandläggningen över annan tillsyn, just för att tillåta sökande att göra om sina avlopp. Arbetet i sig grundar sig i god dokumentation för att göra rätt från början och samtidigt hålla uppe en så bra åtgärdstakt som möjligt.

Vad ska jag tänka på om jag har ett enskilt avlopp?

Om du misstänker att ditt enskilda avlopp inte har en tillräcklig standard, ta initiativ att åtgärda det. Det gör du genom att kontakta en entreprenör, för att få hjälp med vad som kan fungera för din fastighet. När du har valt en lösning och placering kontaktar du miljö- och byggenheten med en ansökan. Kom ihåg att det behövs ett tillstånd innan ett enskilt avlopp anläggs!

Om du har ett godkänt avlopp bör du ta hand om det, serva och kontrollera det. Ett väl omhändertaget avlopp klarar sig längre.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 mars 2023 09:27