Tillsammans skapar vi nya planer för kulturen och biblioteken

Tillsammans skapar vi just nu två nya planer – En Biblioteksplan och en Kulturplan. Planerna fastställer de satsningar och prioriteringar kommunen gör inom kultur och bibliotek under 2024 till 2027. Nu har du möjlighet att lämna förslag och synpunkter på vad som ska finnas med i dessa planer.

I våras fick alla möjlighet att lämna förslag och synpunkter på vad som skulle finnas med i den nya biblioteksplanen och i den nya kulturplanen. Man kunde vara med och påverka på flera olika sätt. Man kunde lämna förslag på kommunens hemsida, fysiskt via förslagslådor som fanns utplacerade på våra bibliotek samt på olika dialogmöten som anordnades i Strömsnäsbruk och i Markaryd.

Nu har vi sammanställt alla förslag och tagit fram förslag på en ny biblioteksplan och en ny kulturplan som ska gälla för de kommande fyra åren.

Planerna är nu ute på så kallad remiss, det betyder att du nu har möjlighet att läsa dokumenten och lämna synpunkter på dem. Det kan du göra fram till den siste augusti. Alla svar är välkomna!

Planerna finns inte enbart för nerladdning här, utan de finns även fysiskt på biblioteken i Markaryd och i Strömsnäsbruk.

Ett stort tack till alla som bidragit och bidrar med förslag och åsikter. Ni hjälper till att skapa ett attraktiv och levande biblioteks- och kulturliv i kommunen – Tillsammans gör vi varandra bättre!

Läs de olika förslagen

Lämna förslag och synpunkter på

Biblioteksplanen

Mer information om Biblioteksplanen

Thomas Wiking
Verksamhetsutvecklare
thomas.wiking@markaryd.se
0433-721 06

Lämna förslag och synpunkter på

Kulturplanen

Mer information om Kulturplanen

Ros-Marie J. Neckö
Vik. kultursamordnare
ros-marie.jonsson-necko@markaryd.se
070-974 18 21

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 juli 2023 15:25