Ny lagstiftning om brottförebyggande arbete

Bild

1 juli 2023 trädde en ny lag om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete i kraft. Den nya lagstiftningen innebär att kommuner får ett uttalat ansvar i det brottsförebyggande arbetet samt beskriver hur kommuner ska arbeta i frågorna.

Kunskapsbaserat arbete

Den nya lagstiftningen beskriver att kommunens brottsförbyggande arbete ska vara kunskapsbaserat. Kunskapsbaserat arbete innebär att Markaryds kommun tar stöd i forskning, teorier och kunskap för att kunna sätta in effektiva brottsförebyggande åtgärder. Det inkluderar bland annat att göra en lokal lägesbild, för att förstå den lokala problematiken på en djupare plan. Redan idag använder vi ett kartläggningsverktyg som heter EMBRACE som ska ge oss en mer heltäckande lägesbild, kring bland annat skadegörelse och otrygga platser.

Lagstiftningen berättar alltså hur man ska arbeta brottsförebyggande och inte vad som ska prioriteras eller vilka åtgärder som ska sättas. Vad som prioriteras och vilka åtgärder som sätts in baseras på vad som passar bäst för Markaryd kommun.

Samverkan med andra aktörer

Kommunen ska, enligt lagstiftningen, ansvara för samordningen mellan kommunen och relevanta samhällsaktörer. Markaryds kommun har idag ett samverkanskontrakt med polisen. Vi har även ett operativt BRÅ för att samverka inom kommunen. Ett trygghetsutskott har införts för att kunna hantera brottsförebyggande frågor på en strategisk nivå, vilket också är till följd av den nya lagstiftningen.

Ny roll som ska stärka samordningen

Lagstiftningen poängterar även att alla kommuner ska ha en samordningsfunktion, som ska underlätta samverkan i brottsförebyggande frågor. Markaryds kommun har anställt en kriminolog som kommer att arbeta som brottsförebyggare och har ansvar för den samordnande funktionen.

Du är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet

För att kunna skapa en tryggare kommun är det viktigt att vi har en dialog med dig som invånare. Därför deltar representanter från kommunen på marknader och aktiviteter, för att du ska ha möjlighet att lyfta din erfarenhet och dina tankar med oss. Du kan också kontakta oss via kontaktcenter om det är något du vill lyfta med oss.

Tillsammans gör vi varandra bättre och tillsammans kan vi lösa den problematik som finns.

Vill du veta mer om lagen?

Om du vill läsa mer om den nya lagstiftningen finns det information på Sveriges riksdags hemsida.

Lag (2023:196) om kommuners ansvar för brottsförebyggande arbete på Sveriges riksdags hemsida Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 juli 2023 16:51