Uppföljning av projekt Innovationsarenor

Projekt Innovationsarenor lider mot sitt slut och mycket har skett sedan starten i september 2021, här får ni en inblick i det som hänt under resans gång.

Gymnasieskolan KCM har haft en stor roll i projektet och skolans parkering har gjorts om till “makerspace” och en prototyp för uteklassrum har tagits fram och testats. Klasserna har tillsammans med lärarna provat olika former av utomhusundervisning och studier, i klassrummet och i närliggande områden. Vi har under projektperioden odlat, målat, haft labbar, pluggat och haft fysiska och digitala möten på skolgården. Klassrummet och kringliggande “makerspace” har kontinuerligt utvecklats för att möta behov och anpassas efter nya lärdomar som kommer fram efter användande. Utemiljön har försetts med eluttag och wifi.

 

Det har även gymmats på skolgården under projekttiden. Både som en del av undervisningen, men också efter skoltid av allmänheten. Detta var ett samarbete med Omnigym, som under en femveckorsperiod våren 2022 lånade ut ett fint gym till Markaryds kommun. Detta har också varit ett sätt att se hur inaktiva ytor kan aktiveras.

Med inspiration från Viita i Finland (Viita workstations in Lahti, Finland: remote work in nature - THE Stylemate Länk till annan webbplats.) beställdes fina “trädkontor” av Martin Jönsson på Turemats bygg AB och sattes upp i Hembygdsparken. Tanken var att dessa ska markera en "walk and talk"- slinga på passande avstånd från kommunhuset och därmed locka ut tjänstemännen under arbetsdagen. Efter ett år där ansågs de komma bättre till hands på gymnasieskolan KCM och placerades istället där under resterande projekttid. Hur mycket de används är svårt att säga, men de väcker tankar och skapar intresse för projektet och är ett mycket fint hantverk av Martin.


Vetenskapshuset har också varit projektpart i Innovationsarenor Markaryd. Förutom att fungera som bollplank och arena för möten och utveckling, så har de med hjälp av projektet köpt in möbler från Not a Desk, ett belgiskt möbelföretag med fokus på hybrid- och utomhusarbete. Därmed finns nu en lånebank av hybridmöbler på Vetenskapshuset som möjliggör bl.a. föreläsningar, ståbord, skrivbordsarbete för en eller flera, mobil whiteboard. Maria Berglund, Verksamhetschef på Vetenskapshuset njuter så ofta hon kan av den mobila skrivbordsplatsen utanför Vetenskapshusets entréer!

Vetenskapshuset har också fått möbler till sin takterass, sponsrat av Brafab och Stommen group. Takterassen ger fantastiska möjligheter att komma ut och pausa, undervisa eller sammanfatta en dags diskussioner under ett av alla möten som hålls på Vetenskapshuset. Här har du dessutom utsikt över stora delar av Markaryds tätort!

Ett utekontor baserat på solenergi är strategiskt placerat utanför Ekebacken hotell och Konferens i Markaryd. Här sitter besökarna under trädkronorna och kan ladda dator och mobil direkt på bänkarna, som laddas av solenergi. Det är en extra strategisk placering för att fånga upp användare som är i Markaryd för att besöka näringslivet, och vi kan därmed hoppas på att inspiration om projektet och utearbete sprider sig utanför kommunen.

Under projekttiden har vi lagt mycket fokus på beteendeförändring. En av de stora utmaningarna i ett projekt som detta handlar om att bryta sina vanor! Därför har vi tagit fram en “kampanj” för att kontinuerligt påminna om fördelarna med att arbeta utomhus. På TV-skärmarna både i kommunhuset och på gymnasieskolan har olika fakta om utomhusvistelse och inspiration till hur du kan flytta ut din arbetsdag rullat, inom projektet benämnt som pushnotiser. Informationen och innehållet har regelbundet bytts ut. Denna typ av beteendepåverkan är inspirerad av “nudging”, en metod som handlar om att påverka individers beteenden i en önskad riktning - utan varken piska eller morot. Layouten och innehållet i pushnotiserna är inspirerat av Charlotte Troijes forskningsprojekt StickUT i Malmö. (StickUt Malmö (stickutmalmo.se) Länk till annan webbplats. )

Vi har också spridit projektet till andra kommuner och aktörer efter bästa förmåga. Bl.a. medverkade Linnea Nyman på Outdoor office day på Fredriksadals trädgårdar sommaren 2022, då många nya kontakter knöts och idéer och tankar om hybrid- och utearbete delades.

Utöver “pushnotiserna” har vi tillsammans med KCM haft i workshop och utomhusarbete. Vi har haft en "inspirationsdag" på Vetenskapshuset då Charlotte Troije talade om projektet som ett utvecklingsprojekt och vad vi kan lära oss av att testa utearbete tillsammans. Detta var startskottet för StickUTmaningen då eleverna tävlade mot varandra i att ha flest utomhusmoment. Vinnande klassen vann gemensam pizzamiddag på Pizza corner i Markaryd.

Som projektets “grand finale” har vi en konferens med temat “Den optimala arbetsplatsen” där den danska forskaren Regitze Siggaard (Regitze Siggaard Länk till annan webbplats.) är huvudtalare. Inbjudna att tala är även bl.a Catharina Nilsson, projektledaren bakom friluftskontoret i Helsingborg och Annika Widmark från InochUtsikter. Målgruppen för den här dagen är Markaryds näringsliv. 

Forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, har följt projektet, samlat in och analyserat resultatet genom intervjuer, workshops och frågeenkäter. Några lärdomar som kommit fram är att det är kul att vara ute, man blir piggare och kan koncentrera sig under längre tid.

Ett problem som nämns med att studera och undervisa utomhus är diverse störningsmoment i form av människor, bilar och mopeder som passerar och distraherar och skapar buller. Lärdomen är att en plats för utomhusstudier med fördel bör vara placerad mer avskild än prototypen för uteklassrummet. Eventuellt kan man istället utveckla formen för uteklassrummet och sätta upp väggar. Ett företag som har arbetat med detta är LOVISA of Sweden. UTOMHUSKONTOR (lovisaofsweden.se) Länk till annan webbplats.

Samma företag har också löst projicering av bild och PowerPoint utomhus. Något som idag av många lärare ses som ett självklart hjälpmedel i undervisningen och kräver solskydd och elförsörjning.

En aspekt som också är en tydlig barriär är avstånd. Generellt vill man som lärare eller anställd inte förlora tid under en arbetsdag, kanske med en viss känsla av att inte sköta sitt jobb om lång tid läggs på att ta sig till en passande plats för utearbete. Det är alltså av stor vikt att skapa trevliga miljöer nära entréer och byggnader. Det får heller inte bli svårt att komma igång, som att behöva hämta ut möbler eller hjälpmedel som är inlåsta någonstans. 

Alla problem vi möter i den fysiska miljön kan vi mer eller mindre överkomma med soltak, väggar, ergonomiska och flyttbara möbler. Vi kan med hjälp av solenergi skapa uppkopplade platser som ger både värme och wifi mitt i naturen. 

Den största lärdomen från detta projektet är vikten av att påminna om varför vi mår bra av att flytta ut. Att inspirera och skapa viljan att flytta ut arbetsdagen, då det är vanans makt som är vår största barriär mellan ute- och innearbete. 

Så ta med dig telefonen eller datorn ut och ta vara på fördelarna av grönskans lugnande och kreativa inverkan, den stabiliserade dygnsrytmen och sänkningen av kortisolnivåer som dagsljuset förser oss med och syrets uppiggande effekt.

Slutligen; TACK till alla som medverkat och hjälpt till, kommit med idéer och bidragit på olika sätt. 

Hälsningar från projektledare Linnea Nyman.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juli 2023 10:16