Uppdaterde taxor för Kulturskolan

Taxor

Från och med 2023-07-01 har det antagits nya taxor gällande en del kurser på Kulturskolan.

Taxorna för Kulturskolan är enligt följande;

Kurs

Avgift/termin

Musik, barn och ungdom

600 kronor

Musik vuxna 20-24 år som tidigare varit inskrivna i Markaryds kommuns kulturskola

800 kronor

Ensembleverksamhet, vuxna från 20 år (ej orkester)

400 kronor

Dans, barn och ungdom

400 kronor

Dans, vuxna från 20 år

800 kronor

Film, barn och ungdom

400 kronor

Teater, barn och ungdom

400 kronor

Keramik (Bild och form) avser 10 gånger, barn och ungdom

400 kronor

Keramik (Bild och form), vuxna från 20 år

1 000 kronor

Materialkostnad keramik (Bild och form)

100 kronor/kg

Hyra keramiklokalen 3 timmar med ledare (upp till 8 personer)

5 000 kronor

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 augusti 2023 11:44