Information om säkerhetsläget

Säkerhetspolisen har höjt terrorhotnivån i Sverige till högt hot, en fyra på en femgradig skala. Orsaken är ett försämrat läge för attentatshot och bedömningen är att hotet kommer bestå under en längre tid.

Polisen ger rådet att leva ditt liv som tidigare och fortsätta göra de saker i vardagen som du brukar. Däremot är det bra att vara mer vaksam. Följ myndigheternas information och rekommendationer. Om du ser saker i din närmiljö som avviker från det normala kan du tipsa polisen.

Vad gör kommunen?

Markaryds kommun följer läget noga. Vi samarbetar med andra myndigheter och aktörer, bland andra länsstyrelsen, polisen och andra kommuner, för att det ska finnas god beredskap mot hot och allvarliga händelser. Vi arbetar också kontinuerligt med säkerhetsskydd för att öka säkerheten i kommunens egna verksamheter.

Var kan jag läsa mer?

Polisen: Frågor och svar om den höjda terrorhotnivån Länk till annan webbplats.

Tipsa polisen Länk till annan webbplats.

Krisinformation. Länk till annan webbplats.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats.

Säkerhetspolisen Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2023 15:23