Två föreläsningar med fokus på npf

Rådet för funktionshinderfrågor bjuder in dig som är anhörig till ett barn/ungdom med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (npf) till två föreläsningar under hösten.

Npf innefattar diagnoserna adhd/add, autism/asperger, tourettes och språkstörning.

Rådet för funktionshinderfrågor i Markaryds kommun bjuder in till föreläsning vid 2 tillfälle i höst.

Alla är varmt välkomna, ingen föranmälan krävs och det är gratis inträde.

Vi träffas på Kulturhuset i Markaryd, Kungsgatan 1 klockan 18:30-20.

Måndagen den 18 september

Jennie Kumpula, Leg. Sjuksköterska, specialistvidareutbildning i psykiatri och mamma till barn med npf.

Föreläsningen tar upp:

  • Problematisk skolfrånvaro. Ta del av vår resa. Kunde vi se några tecken?
    Vad fungerade bra och vad fungerade mindre bra?
  • Anhörigperspektiv utifrån barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
  • Hur får man vardagen att fungera när man har barn med autism och/eller adhd?
  • Konkreta tips och råd kring olika situationer.

Måndagen den 23 oktober

Vilse bland diagnoser och hemmasittare är en föreställning som framförs av Charlie Michaelsen – komiker, tv-producent och förälder till tre barn som alla kämpat med skolmiljön. Hon vill förmedla föräldraperspektivet till skolor och ge andra NPF-föräldrar och hemmasittare hopp om framtiden och nya insikter.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 september 2023 09:50