Ännu ett starkt resultat i näringslivsrankingen

Bild

Under gårdagen presenterades Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen visar att Markaryds kommun har bäst ranking i länet och hamnar på plats 14 i landet.

Rankingen som görs av Svenskt Näringsliv är en årlig sammanställning av det lokala företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankingen syftar till att visa var i landet det är mest gynnsamt att starta och driva företag. I år placerar sig Markaryds kommun på plats 14 i Sverige. 76 procent av de tillfrågade tycker att företagsklimatet i kommunen är bra.

Bengt Germundsson, kommunstyrelsens ordförande- ”Att vårt företagsklimat än en gång rankas bland de allra bästa i Sverige är resultatet av ett gott och nära samarbete mellan våra företag och kommunen. Det gör mig både stolt och glad att få det här betyget på vårt arbete och det inspirerar självklart till nya tag, inte minst inom de områden där vi behöver se förbättringar.”

Det finns 16 olika faktorer i undersökningen. I det sammanfattande omdömet, där företagarna får ge ett samlat betyg på upplevelsen av att driva företag i kommunen, placerade Markaryd sig på plats 8 i landet. I majoriteten av kategorierna ligger Markaryd på höga placeringar, det finns dock en del förbättringsmöjligheter.

Förbättringsmöjligheter

Tillgång till kompetens är en fortsatt utmaning och vi ser ingen förbättring från föregående mätningar. Det är något vi redan arbetar med och som vi kommer att fortsätta arbeta med. Att utveckla den lokala arbetsmarknaden är en viktig uppgift för hela kommunen, där vi behöver hitta nya former för samarbete mellan kommunen och näringslivet för att hitta långsiktiga lösningar.

En annan utmaning för näringslivet är Påverkan brottslighet och trygghet, där vi ligger på plats 206. Där gör vi en stark förbättring, med 46 placeringar. Vi ser att trygghetsdialoger med vårt lokala näringsliv kan vara en bidragande orsak till att vi förbättrar vårt resultat.

John Karlsson, näringslivschef – ”Konceptet bygger på att kommun och kommunpolis åker ut till företagarna och har en dialog på plats. Genom trygghetsdialogen får företagaren en egen arena att diskutera och ställa frågor kring det som berör, trygghet och säkerhet. Våra trygghetsdialoger har visat sig vara väldigt uppskattade och vi har hela hösten intecknad med företagare som vill att vi ska komma ut, och med vårt fokus hoppas vi tryggheten fortsätter att öka bland vårt lokala näringsliv.”

Hur vi arbetar vidare

Resultatet från undersökningen kommer att analyseras noga, för att se vad vi behöver bli ännu bättre på. Det är ett arbete för kommunen, med fokus på att öka servicegraden gentemot företagare och våra invånare i allmänhet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2023 08:46