Socialchef lämnar sin tjänst

Johan Rutgersmark lämnar sin tjänst som förvaltningschef på socialförvaltningen. Tillförordnad socialchef kommer att vara Anna-Karin Pålsson.

Under tisdagen, 24 oktober, gjordes en överenskommelse mellan kommunchef och socialchef, som innebär att Johan Rutgersmark lämnar sin tjänst i Markaryds kommun.

Under tiden tjänsten som socialchef är vakant kommer Anna-Karin Pålsson vara tillförordnad socialchef. Anna-Karin är tillförordnad från och med 25 oktober. Under gårdagen informerades de närmsta medarbetarna.

Arbetet med att rekrytera en ny förvaltningschef kommer att påbörjas. Information om rekryteringsprocessen meddelas efter hand.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 oktober 2023 11:29