Hur skulle en ny skola i Strömsnäsbruk kunna se ut?

Bild

Under gåturen fick eleverna placera ut emojis baserat på hur de kände för de olika platserna på skolgården.

Tekniska förvaltningen har, tillsammans med utbildnings- och kulturförvaltningen, fått i uppdrag av kommunfullmäktige, att ta fram ett förslag på hur en ny skola i Strömsnäsbruk skulle kunna se ut. Förslaget tas fram med hjälp av Liljewall arkitekter.

För att välja arkitekt till uppdraget genomfördes en arkitekttävling. De olika bidragen som kom in bedömdes av representanter från utbildnings- och kulturförvaltningen samt tekniska förvaltningen. Under tidig vår stod det klart att Liljewall blev de som fick ta fram förslaget.

Processen med att ta fram förslaget startade i maj, när Liljewall arkitekter kom till Strömsnässkolan för första gången. Arkitekterna har haft dialoger med såväl, pedagoger och driftspersonal som elever, för att utgå från deras behov när de formar förslaget på hur en ny skola skulle kunna se ut.

Gåturer med barn och ungdomar

I juni träffade arkitekterna eleverna på Strömsnässkolan, för att höra deras tankar om skolgården. Samtliga elevråd involverades i gåturer för att berätta vad de tycker om och inte tycker om med skolgården. Även barn och ungdomar som deltog på Sportscamp fick möjlighet tycka till om skolgården.

Brukardialoger

Efter sommaren fortsatte processen med brukardialoger tillsammans med berörda verksamheter. Fokus för hösten är att, tillsammans med elever, pedagoger och tekniska förvaltningen, arbetar fram en gemensam målbild för en skola för hela Strömsnäsbruk.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 november 2023 14:26