Markaryds kommun i fokus på Kvalitetsmässan

Bild

Från vänster: Joel Ahlgren, utvecklingsledare Botkyrka kommun, Elisabeth Fock, kommunchef Markaryds kommun, Josefina Syssner, professor på Centrum för kommunstrategiska studier och Lisa Lindell, moderator.

21 november deltog Markaryds kommuns kommunchef som en av talarna på Kvalitetsmässan 2023 i Göteborg. Ämnet var "Vägval för framtiden, hur förstår och förhåller vi oss till olika trender och förändringskrafter, regionalt och nationellt?"

Ett seminarium om kommunens framtid

På Kvalitetsmässan medverkade kommunchefen Elisabeth Fock i ett samtal om hur framtiden kan se ut för kommuner. Samtalet utgick från en rapport med trender som Sveriges kommuner och regioner, SKR, har tagit fram, om de viktiga trenderna mot 2035 och hur kommuner och regioner kan rusta sig för att möta dem. Elisabeth Fock var med för att berätta hur vi i Markaryds kommun arbetar systematiskt med trend- och omvärldsarbete. Utöver Markaryds kommun var även Botkyrka kommun representerad av Joel Ahlgren, utvecklingsledare.

Om rapporten

Rapporten från SKR är den femte omvärldsanalysen som har tagits fram. Den första rapporten presenterades 2010. Omvärldsanalysen har gjorts tillsammans med sakkunniga och representanter i kommuner och regioner. I rapporten presenteras tio trender som förväntas påverka kommuner och regioner de kommande åren.

Tio trender

  • Demokratin utmanas
  • Samhällskontrakt under omförhandling
  • "Tyckonomin" breder ut sig
  • Fler vägar till kunskap
  • Demografiska utvecklingen utmanar
  • AI förändrar arbetslivet
  • Autonoma system med eller utan människa
  • Invånare med alltmer ojämlika livsvillkor
  • Omfattande resurser krävs för att hantera klimatförändringen
  • Ökad efterfrågan på kritiska resurser

Läs hela rapporten

Rapporten i sin helhet finns att läsa på SKR:s webbplats.

Här hittar du rapporten på skr.se Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 november 2023 09:04