Satsning på att förebygga våld i unga relationer

Med fokus på att förebygga våld i unga relationer har Länsstyrelsen Kronoberg i samverkan med länets kommuner engagerat Atilla Yoldas för att föreläsa om normer, jämställdhet och machokultur. Markaryds kommun stöder initiativet och integrerar det med sitt pågående arbete för elevers hälsa.

Med fokus på att förebygga våld i unga relationer har Länsstyrelsen Kronoberg i samverkan med länets kommuner engagerat Atilla Yoldas för att föreläsa om normer, jämställdhet och machokultur. Markaryds kommun stöder initiativet och integrerar det med sitt pågående arbete för elevers hälsa.

Det förebyggande arbetet för att motverka våld i nära relationer bland unga är oerhört viktigt. Våld i unga relationer är lika vanligt, grovt och allvarligt som i vuxna relationer. Vi vet också att pojkars våld mot flickor övergår till mäns våld mot kvinnor.

Som en del i det förebyggande arbetet har Länsstyrelsen Kronoberg anlitat författaren och journalisten Atilla Yoldas för att föreläsa om jämställdhet och machokultur för länets sjundeklassare.

I Markaryds kommun ser man mycket positivt på satsningen och samordnar det med det arbete som redan pågår – Markaryds initiativ för din hälsa (Midh).

Innan föreläsningen har kommunens fältsekreterare i samarbete med skolkuratorerna haft en förberedande lektion i årskurs sju. Då fick eleverna kunskap om begreppen normer, jämställdhet, jämlikhet och machokultur och också möjlighet att reflektera och ge uttryck för sina åsikter och upplevelser om hur detta påverkar dem i deras vardag.

Fredagen den 24 november besökte sedan Attila Yoldas Markaryd där han föreläste för kommunens sjundeklassare. Elevernas mentorer ska sedan ha en uppföljande lektion med sina klasser för att diskutera föreläsningens innehåll och budskap.

Kommunen har även köpt in en klassuppsättning av Atilla Yoldas bok Mansboken - från en kille till en annan, till kommunens båda högstadieskolorna. Planen är att fortsätta arbeta med frågorna i undervisningen, antingen i läscirklar eller genom högläsning och diskussionsfrågor.

Atilla genomförde även en föreläsning riktad till vuxna som möter dessa ungdomar. Föreläsningen kan ses fram till och med den 7 december.

Se föreläsningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 november 2023 09:50