Markaryds kommun donerar reservkraftverk till Ukraina

Bild

Ett reservkraftverk, som tidigare använts i kommunens lokaler, har skickats till Ukraina. Kraftverket skickats i samarbete med Svenskt vatten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

Ett av våra reservkraftverk, som har använts på Ekliden i Strömsnäsbruk, byttes tidigare i år ut mot ett nytt reservkraftverk som var bättre anpassat för behovet i fastigheten. Reservkraftverket väger närmare sex ton, drivs av diesel och har en effekt på 320 kW.

Förfrågan från MSB

I anslutning till detta hade branschorganisationen Svenskt Vatten, tillsammans med MSB, gått ut med en förfrågan om kommuners möjligheter att ge stöd till Ukraina i form av vatten- och avloppsmaterial. Då vi hade ett fungerande reservkraftverk, som inte längre fyllde någon funktion i kommunens verksamheter, uppkom tanken att se över möjligheten att donera det till Ukraina. Vi kontaktade MSB för att se det finns något behov av reservkraftverket i Ukraina. De i sin tur frågade ERCC som koordinerar med ukrainska myndigheter. Svaret blev att det fanns ett behov.

Kommer till större nytta i Ukraina

Tekniska förvaltningen lyfte då frågan vidare till politiken. I diskussionerna har vi undersökt om vi har någon användning för reservkraftverket inom kommunen. Då reservkraftverket är mycket kraftfullt och tungt kan det bara flyttas av lastbil eller tyngre arbetsredskap. Dessutom är strömförsörjningen i Sverige förhållandevis stabil och reservkraftverket har därför inte använts många timmar. Slutsatsen blev att vi inte har något användningsområde för reservkraftverket och att det kommer till större nytta i Ukraina. Kommunstyrelsen tog beslut om att donera reservkraftverket.

Under tisdagsförmiddagen, 28 november, hämtades reservkraftverket på Reningsverket i Strömsnäsbruk för att skickas vidare till Ukraina.

"Jag hoppas att reservkraften Markaryds kommun skickar kan bidra till att hålla ljuset tänt när det är och känns som mörkast.", säger Isak Lång, enhetschef för vatten och avlopp i Markaryds kommun.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2023 09:21