Förändrade taxor och avgifter 2024

Bild på pasta

Den 1:e januari 2024 börjar nya taxor i Markaryds kommun gälla. De nya taxorna påverkar bland annat avgifter för kost och serviceinsatser via hemtjänst.

Taxor och avgifter för 2024 beslutades av kommunfullmäktige 2023-11-27.

Några av de nya taxorna som kan komma påverka dig som bor på särskilt boende eller får stöd och hjälp av hemtjänst.

  • Du som har matdistribution kommer att debiteras 81 kr per portion
  • Nytt för i år är distributionsavgift för levererad matdistribution, 13 kr/portion (avgiften räknas med i maxbeloppet)
  • Om du önska äta på någon av kommunens träffpunkter betalar du 81 kr per portion om du har ett biståndsbeslut. Om du inte har ett biståndsbeslut på matdistribution betalar du 91 kr per portion
  • Ny avgift för måltidsabonnemang på särskilt boende 4 483 kr/månad
  • Avgift för serviceinsatser (städ och inköp) hemtjänst 493kr/tim
  • Avgift för övriga hemtjänstinsatser 394kr/tim

För mer information gällande taxor och avgifter

Dokument taxor och avgifter 2024-Markaryds kommun , 1 MB, öppnas i nytt fönster.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 april 2024 13:46