Regler för fyrverkeri

Användandet av så kallade pyrotekniska varor regleras både i nationella lagar och i lokala bestämmelser för Markaryds kommun. Viktigast att tänka på är att ingen under 18 år får använda fyrverkerier och att de bara får skjutas under några få timmar på nyårsafton, annars krävs tillstånd från polismyndigheten.

Regler för hela Sverige

Varje år skadas cirka 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de behöver uppsöka sjukvård. I de allra flesta fall beror dessa olyckor på att man hanterat fyrverkerierna fel eller oaktsamt. Sedan 1 juni 2019 gäller nya regler för användning av raketer med styrpinne. För att skjuta raketer med styrpinne krävs särskild utbildning och ett tillstånd från kommunen.

Åldersgränsen för att köpa, inneha och använda fyrverkerier är 18 år. Åldersgränsen infördes för att minska risken för skador i samband med fyrverkerier eftersom minderåriga ofta är inblandade i den här typen av olyckor.

Alla typer av smällare är förbjudna i Sverige och fyrverkerier med knall som främsta effekt får inte heller säljas eller användas.

Transportsstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns information om vad som gäller för så kallade svävande lyktor.

Markaryds kommuns lokala ordningsregler

I Markaryds kommun är användning av pyrotekniska varor enbart tillåtet från klockan 12.00 på nyårsafton till klockan 03.00 på nyårsnatten. Under övriga tider på året krävs tillstånd av polismyndigheten.

Det är dock alltid förbjudet att använda pyrotekniska varor på kyrkogårdar och begravningsplatser och närmare än 100 meter från äldreomsorgens boendeenheter samt våra serviceboenden.

Markaryds kommun anordnar inget firande med fyrverkerier vid något tillfälle under året.

Markaryds kommuns lokala ordningsföreskrifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett säkrare nyår

Det finns sätt att minska riskerna för skador i samband med fyrverkerier. Ett bra sätt som fungerar är att följa de tio råd för ett säkrare fyrverkeri som MSB har tagit fram i samarbete med Brandskyddsföreningen:

  1. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.
  2. Förbered ditt fyrverkeri i god tid.
  3. Var nykter. Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.
  4. Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen.
  5. Håll aldrig en tänd fyrverkeripjäs i handen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  6. Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.
  7. Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det.
  8. Vänta med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det.
  9. Tänk på riskerna. Fyrverkeripjäser kan orsaka bränder eller andra skador.
  10. Visa hänsyn. Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Gäller förbudet alla fyrverkerier?

Nej. Regeländringen gäller enbart raket med styrpinne (i praktiken nästan alla raketer). Övriga typer av fyrverkerier berörs inte.

Vilka fyrverkerier får man skjuta?

Batterier (tårtor), fontäner, stjärnbomber, romerska ljus, markeffekter, m.m. Allt som var godkänt före regeländringen är tillåtet nu också, förutom just raketer.

Får man använda raketer som man har kvar?

Nej, inte raketer med styrpinne. Dessa ska återlämnas till försäljningsstället.

Varför har det gjorts en regeländring?

Den nya föreskriften är en olycksförebyggande åtgärd då raketer med styrpinne var överrepresenterade i olycksstatistiken. Förhoppningen är att regeländringen ska leda till att problemen med att fyrverkerier avsiktligt rikas mot människor försvinner.

Vad är det för utbildning som behövs för att få skjuta raket med styrpinne?

Den utbildning som krävs är utbildning för användande av fyrverkerier (B- eller C-utbildning enligt 8 kap MSBFS 2019:1) hos en av MSB godkänd utbildningssamordnare. Utbildningen är omfattande och är inget som riktar sig till den som bara vill fortsätta skjuta raketer på nyårsafton. Det finns ingen utbildning enbart för raketer.

Vad är det för tillstånd som behövs för att få skjuta raket med styrpinne?

Det behövs ett tillstånd för hantering av explosiv vara enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Detta tillstånd söks hos Markaryds räddningstjänst.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 december 2023 10:08

Kontakt

Anders Johansson

Räddningschef

anders.johansson@markaryd.se
043372097