Nya trygghetslarm inom hemtjänsten

Bild

Trygghetslarm

Under veckan levereras nya trygghetslarm för hemtjänstmottagare

Trygghetslarm är en del av den kommunala verksamheten och det kommunala ansvaret för äldre och personer med funktionsnedsättning. Larmen bidrar till trygghet för dem som behöver. Kommun måste ha
tillgång till larm och till personal som kan installera dem och sköta dem när problem uppkommer. Inköpen görs genom offentlig upphandling.

Personal kommer att utbildas och få kunskap om de nya larmen. Befintliga trygghetslarm kommer att bytas ut hos hemtjänstmottagarna och det är kommunens personal som kommer installera de nya larmen. Det nya larmet fungerar på samma sätt som tidigare larm och det är samma leveratör som tidigare.

 

Kontaktuppgifter vid frågor:

Samordnare hemtjänst Öst: 0433-736 14 Länk till annan webbplats.

Samordnare hemtjänst Väst: 0433-722 41 Länk till annan webbplats.

Samordnare hemtjänst Norr: 0433-723 21 Länk till annan webbplats.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 februari 2024 14:16