Flaggan hissas för Ukraina

Markaryds kommunvapen tillsammans med Ukrainas flagga.

Idag har det gått två år sedan det fullskaliga kriget i Ukraina startade. För att visa vår sympati hissar vi Ukrainas flagga utanför kommunhuset. Det har vi gjort varje vecka sedan invasionen startade den 24 februari 2022.

I samband med invasionen av Ukraina, tog vi också emot de första ukrainska flyktingarna i kommunen. Trots det mörker som det fortsatta kriget innebär, ser vi ljust på hur situationen för ukrainarna i vår kommun har utvecklats över tid. Av de personer som kommit till Markaryds kommun arbetar alla, som kan arbeta, inom olika företag i vårt lokala näringsliv och barnen har fått en ny chans att bygga vidare på sin framtid i våra skolor.

Hur arbetet har sett ut

Markaryds kommun har arbetat aktivt med att våra ukrainska flyktingar ska känna sig välkomna och att de ska känna tillhörighet och gemenskap. Arbetet har gjorts tillsammans med vårt civilsamhälle, föreningar och näringsliv, för att tillsammans underlätta för våra nya kommuninvånare att hantera ett nytt sammanhang. Det senaste året har det varit det stora fokuset varit att hjälpa våra nya kommuninvånare att flytta till egna bostäder.

I december 2023 fick vi möjlighet att skicka ett stort reservkraftverk för elproduktion till Ukraina, vilket vi hoppas ska komma till nytta.

En hälsning från Olga

”Det har redan gått två år sedan angriparlandets fullskaliga invasion av Ukraina.

Två år av krig och två år av våra liv.

Och livet fortsätter. När vi kom till Sverige i mars 2022 var vi förvirrade, hjälplösa, levde i ovisshet för morgondagen och hade inte mycket hopp för framtiden.

I Sverige började vi ett nytt liv. Vi känner värme i våra hjärtan när vi tänker på våra första tiden när vi anlände till Markaryds kommun, som tog emot oss med öppna famn och hjälpte oss i det svåraste ögonblicket i våra liv. Så småningom började vi bygga våra liv på nytt, i nya landet. Våra barn fick möjlighet att gå i skolan och anpassa sig till det svenska samhället. Vi är tacksamma för all hjälp vi fått här i kommunen: som tex få tack över huvudet, skaffa arbete, att kunna läsa svenska på kvällstid. Nu bor vi i lägenheter, jobbar, studerar och känner oss trygga, vi ser på framtiden med hopp.”

Till sist

Idag går våra tankar särskilt till det ukrainska folket. Invånarna i Markaryds kommun står helhjärtat bakom er i er kamp för frihet, demokrati och oberoende. Vi hoppas och tror på en fullständig seger och att Ukraina så snart som möjligt ska få uppleva en bestående fred.

Markaryds kommun donerar reservkraftverk till Ukraina

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2024 05:00