Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Bild

Bildtext (Ändras i inställningar och glöm inte alt-text)

Nu startar Socialstyrelsens årliga enkätundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Under slutet av vecka 11 skickas enkäten ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden.

Varje år skickar Socialstyrelsen ut en enkätundersökning med syfte att få en bild av vad de äldre tycker om sin nuvarande vård och omsorg. Undersökningen pågår från mitten på mars till och med den 24 maj 2024.

Vi använder resultatet från undersökningen för att förbättra vården och omsorgen till dig.
Din åsikt är viktig och vi vill veta både det som du är nöjd med och det som du är mindre nöjd med.

Du som anhörig eller nära vän får gärna om det behövs hjälpa din närstående att svara på enkäten.

Alla svar är anonyma.

Enkäten skickas ut som postenkät, med möjlighet att delta på internet för den som vill och kan.

Har du frågor om undersökningen?

Ring Socialstyrelsen 031-730 31 80, vardagar kl.8-18 eller skriv till aldreundersokning@indikator.org

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 mars 2024 08:38