Besök i vänorten Bytów

Bild

I februari besökte representanter från Markaryds kommun Bytów, som kommunens vänort i Polen. Anledningen till besöket var bland annat att inviga en ny rondell, Markarydsrondellen.

Den polska staden Bytów ligger cirka 10 mil från storstaden Gdansk och har runt 17 000 invånare. Markaryds kommun har haft ett långt samarbete med Bytów, ända sedan 1996. Syftet med vänortsutbytet är att verka för ett ömsesidigt utbyte av kunskap och erfarenhet inom områden som miljö, utbildning och demokrati samt att aktivt främja det kulturella utbytet. Du kan läsa om alla våra vänorter på sidan Vänorter

Under 28 år av samarbete har vi lärt oss en hel del av varandra. Under åren har man besökt varandras kommuner för att diskutera frågor som är aktuella på EU-nivå, men också på lokal nivå såsom kommunala anläggningar och samhällsutveckling. Vi har dessutom haft utbyten kring integration, ungdomsdemokrati och elevinflytande.

Nu ska Bytóws borgmästare, Ryszard Sylka, gå i pension efter nästan 20 år på posten. En delegation från Markaryds kommun på fyra personer, bestående av politiker och tjänstepersoner, blev nedbjudna till Bytów i slutet av februari för att tacka av borgmästaren efter det långa samarbetet och för att inviga en rondell tillägnad Markaryds kommun. Som ett sätt att representera Sverige, Småland och Markaryds kommun i sammanhanget, transporterades en fågelholk till Bytów, tillverkad lokalt i Traryd.

Ett foto på Bengt Germundsson och Bytows borgmästare

Bengt Germundsson räcker över en gåva till Bytóws borgmästare, en handmålad fågelholk från Träsmedjan i Traryd

Markarydsrondellen – i Polen

För att visa sin uppskattning för vänorterna har Bytów valt att namnge en rondell efter respektive vänort. Utöver Markaryds kommun har staden Bytów flera vänorter runt om i världen. Rondellen som är namngiven efter Markaryds kommun är placerad i ett område i Bytów, där det finns många affärer och industrier. På ett stort stenblock vid rondellen kan man se Markaryds kommuns logotyp. Rondellen invigdes genom att Bengt Germundsson och Bytóws borgmästare, Ryszard, tillsammans lossade på bandet runt stenblocket.

Ett gruppfoto på representanter från Markaryds kommun och Bytów
Bengt och Ryszard lossar på bandet runt stenblocket

Rondellen invigdes genom att bandet runt stenblocket lossades

Brandbil från Markaryd har kommit till stor nytta

I slutet av 90-talet planerade Räddningstjänsten i Markaryd att köpa in en ny brandbil och man beslutade då att lämna över den tidigare brandbilen till Bytów. I juli år 2000 lämnades brandbilen över. Under besöket i Bytów visades den väl omhändertagna brandbilen upp på brandstationen. Brandbilen används aktivt trots sina många år i drift. På dörren sitter fortfarande en dekal med logotypen för Räddningstjänsten i Markaryd.

"Ett bra samarbete innebär att ställa upp för varandra och hjälpa till när det behövs. När ni behövde en brandbil hade vi möjlighet att erbjuda er en. När Västmanland drabbades av svåra skogsbränder 2018 hjälpte ni oss. Jag måste säga att jag blir imponerad över hur väl ni har tagit hand om brandbilen. Den är nästan i bättre skick nu är när vi lämnade över den för 24 år sedan.", sa Bengt Germundsson när han höll tal på brandstationen.

Representanter från Markaryds kommun och Bytow framför brandbilen som kommer från Markaryd
Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 april 2024 08:27