Välkommen in i Hagaskolan

Ett foto på Hagaskolans framsida, med en skylt där det står att varsam renovering pågår

I april bjöds kommunen in till Hagaskolan för en rundvisning av konsortiet Hagaskolan AB som genomför en renovering av skolan. När arbetet är klart kommer kommunal verksamhet, grundskola årskurs 4-6, att flytta in i lokalerna.

I höstas fick alla hushåll i Markaryds kommun ett informationsblad om planerna för kvarteret Folkskolan, där kvarteret ska utvecklas med fokus på att bevara områdets kulturhistoriska värden. Det första steget i utvecklingen av området är en varsam renovering av Hagaskolan och skolans utemiljö.

Renoveringen av Hagaskolan genomförs inte av Markaryds kommun, utan av konsortiet Hagaskolan AB som består av tre lokala byggbolag och två lokala familjer. När skolan är färdig kommer dock kommunal verksamhet att bedrivas i lokalerna. Skolan beräknas att vara färdig för inflytt till skolstart läsåret 2025/2026. Elever som då börjar årskurs 4-6 på Markaryds skola, kommer att ha sin undervisning på Hagaskolan.

Bakgrund

Innan beslutet om området fattades har ett omfattande planeringsarbete genomförts där kommunen, efter ett antal medborgardialoger, har arbetat fram en ny detaljplan samt inbjudit intressenter inom bygg- och bostadssektorn till att inkomma med förslag på hur man skulle vilja utveckla området enligt detaljplanens förutsättningar. Planeringsarbetet öppnade upp möjligheter för att förvalta arvet av den vackra skolan, så att den än en gång kan användas till undervisning.

Hur långt har man kommit i renoveringen?

Vid besöket i april var renoveringen av Hagaskolan i full gång. Golv, väggar och tak har monterats bort och förberetts för installation av el, ventilation och VVS. Nästa steg i processen är att lägga nytt golv på de tre våningarna.

Hagaskolans korridor, med endast bjälkar och innerväggar kvar

En av skolans blivande korridorer

En bild på ett klassrum med endast bjälkar till golv

Ett framtida klassrum

En närbild på golvet som visar hur bjälkarna stöttas upp

Bjälkar av välbevarat virke förstärks ytterligare

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 maj 2024 08:18