Digital anslagstavla

Från och med den 1 januari 2018 är kommunens officiella anslagstavla webbaserad. Det innebär att den fysiska anslagstavlan i kommunhusets entré tas bort.

Förändringen betyder att du inte behöver besöka den fysiska anslagstavlan för att se vilka beslut som är fattade och vilka kungörelser som finns. Vilket är viktigt för dig som medborgare då du kan överklaga fattade beslut.

Som kommun är vi skyldiga att anslå på den officiella anslagstavlan och enligt den nya kommunallagen ska alla kommuner erbjuda en digital anslagstavla.

I receptionen finns en dator tillgänglig som kan användas för att komma åt den digitala anslagstavlan.

Läs de senaste anslagen här

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17