Digital anslagstavla

Markaryds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt för tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträden. Här finns också information om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL.

Anslag

Kommunstyrelsen 2023-01-16 , 142 kB.

Anslås: 2023-01-19
Nedtages: 2023-02-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2022-12-19 , 152 kB.

Anslås: 2022-12-21

Nedtages: 2023-01-11

Socialnämndens arbetsutskott 2023-01-19  , 315 kB.

Anslås: 2023-01-20

Nedtages: 2023-02-13

Socialnämnden 2023-01-09 , 297 kB.

Anslås: 2023-01-13

Nedtages: 2023-02-03

Socialnämnden 2023-01-25 , 296 kB.

Anslås: 2023-01-26

Nedtages:2023-02-20

Valnämnden 2022-1 , 139 kB.0-06

Anslås: 2022-10-17
Nedtages: 2022-11-07

Protokoll 2023-01-16 , 3 MB.

Anslås: 2023-01-18

Nedtages: 2023-02-10


Samordningsförbundets protokoll 2022-10-25 , 135 kB.

Anslås:2022-12-06
Nedtages:2022-12-27


Anslås:
Nedtages:

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom 21 dagar efter att beslutet har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut. Ditt överklagande ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten eller Kammarrätten som genomför en laglighetsprövning för att kontrollera om beslut ska upphävas. Men lämnas in till Markaryds kommun.

Beslut upphävs om:

  • det inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning
Skriv ut
Senast uppdaterad: 26 januari 2023 13:49
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Marie Larsson

Kommunsekreterare

marie.larsson@markaryd.se
043372002

Annika Torstensson Helltoft

Administratör

annika.torstensson-helltoft@markaryd.se
043372060

Elina Berg

Nämndsekreterare

elina.berg@markaryd.se
043372078