Kommun och politik

Digital anslagstavla

Markaryds kommuns anslagstavla är till för att anslå justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder samt för tillkännagivande av Kommunfullmäktiges sammanträden. Här finns också information om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap KL.

Kungörelser

Kommunfullmäktige 2020-11-30 (förstasidan)

Flytt av fordon


Anslag

Kommunfullmäktige 2020-10-26

§ 120 omedelbar justering

Anslås: 2020-10-27
Nedtages: 2020-11-18

Kommunfullmäktige 2020-10-26

Anslås: 2020-11-02
Nedtages: 2020-11-24

Kommunstyrelsen 2020-10-13

Anslås: 2020-10-19
Nedtages:
2020-11-10

Kommunstyrelsen 2020-10-26

Anslås: 2020-10-27
Nedtages: 2020-11-18

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-10-05

Anslås: 2020-10-12
Nedtages:
2020-11-04

Miljö- och byggnadsnämnden 2020-10-12

Anslås: 2020-10-14
Nedtages: 2020-11-04


Socialnämnden 2020-10-21

Anslås: 2020-10-28

Nedtages: 2020-11-18

Socialnämndens arbetsutskott 2020-10-14

Anslås: 2020-10-15

Nedtages: 2020-11-05

Utbildnings- och kulturnämnden 2020-10-14

Anslås: 2020-10-20
Nedtages: 2020-11-10

Utbildnings- och kulturnämndens arbetsutskott 2020-10-21

Anslås: 2020-10-27
Nedtages: 2020-11-17

Valnämnden

Anslås:
Nedtages:

Samordningsförbundet Sunnerbo

Anslås:
Nedtages:

Gemensamma överförmyndarnämnden


Valberedningen

Anslås:
Nedtages:

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du överklaga det. Om du vill överklaga ett beslut ska det göras inom 21 dagar efter att beslutet har tillkännagivits på den digitala anslagstavlan. Du som är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen kan överklaga beslut. Ditt överklagande ska vara skriftligt och ange vilket beslut som överklagas och de omständigheter som den klagande stöder sitt överklagande på. Överklagandet ställs till Förvaltningsrätten eller Kammarrätten som genomför en laglighetsprövning för att kontrollera om beslut ska upphävas. Men lämnas in till Markaryds kommun.

Beslut upphävs om:

  • det inte tillkommit i laga ordning
  • beslutet hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen
  • det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter, eller
  • beslutet strider mot lag eller annan författning
Skriv ut
Senast uppdaterad: 27 oktober 2020 15:33
Sidansvarig: Jonatan Borggren

Kontakt

Erik Kallin

Nämndsekr/Utredare

erik.kallin@markaryd.se
043372003

Maritha Karlsson

Utredare

maritha.karlsson@markaryd.se
043372078

Annika Torstensson Helltoft

Administratör

annika.torstensson-helltoft@markaryd.se
043372060

Jonatan Borggren

Kommunsekreterare

jonatan.borggren@markaryd.se
043372002