EU-programmet Europe for citizens, tredje träffen

EU-programmet Europe for citizens syftar till att öka länders och kommuners kunskap om arbetet med migration. Under den andra träffen besökte representanter från deltagarländerna Markaryds kommun, nu har den tredje träffen ägt rum i Stralsund, Tyskland.

I EU-programmet Europe for citizens deltar länderna Polen, Tyskland, Sverige och Litauen.

I juni träffades 35 representanter från de deltagande länderna i Markaryd.

Avsikten med det mötet var dels att jämföra arbetet inom språkundervisning i svenska för invandrare, dels beskriva vilka arbetsmarknadsaktiviteter som utförs i respektive land.

Vid deltog representanter från Arbetsmarknads- och Integrationsförvaltningen (AIF), kommunchef Elisabeth Fock, kommunstyrelsens ordförande Bengt Germundsson samt vice ordförande Sven Jansson.

Den 24-27 oktober 2022, träffades projektdeltagare i Stralsund, Tyskland. Vid det här mötet lades stort fokus på integrationsarbete av mer informell karaktär.

På vilka sätt kan nyanlända integreras genom kultur- och sportaktiviteter?

Under de två arbetsdagarna delade länderna med sig av olika exempel på lyckade aktiviteter förutom detta gjordes också studiebesök inom regionen Vorpommern/Rugen.

En fjärde och sista träff inom programmet kommer att ske i Bytów, Polen i mars 2023.

Då kommer man tillsammans att lägga en grund för fortsatt samverkan mellan länderna.

Arbetsmodellen kommer att vara en interaktiv webbsida länderna emellan för utbyte av information och goda exempel.

Bilder från träffen i Tyskland:

Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 november 2022 11:34