Trygghetsutskottet

En illustration på ett lås

Från och med i år finns ett nytt utskott under Kommunstyrelsen i Markaryds kommun, Trygghetsutskottet. Trygghetsutskottet ansvarar för ledning och samordning av kommunens brottsförebyggande arbete.

Ny lag för brottsförebyggande arbete

1 juli 2023 träder en ny lag i kraft, som utökar kommunens ansvar för brottsförebyggande arbete. Enligt den nya lagen ska kommunerna ta fram en lägesbild över brottsligheten och utifrån den besluta om en åtgärdsplan. Kommunerna ska också ta visst ansvar för samordningen av det lokala brottsförebyggande arbetet och inrätta en samordningsfunktion.

Tar över uppgifter från Brottsförebyggande rådet

Med anledning av lagändringen har kommunstyrelsen beslutat att utse ett nytt utskott, Trygghetsutskottet, med fem ledamöter och fem ersättare. Utöver de fem ledamöterna ingår säkerhetschefen och representant från Polisen. Trygghetsutskottet tar över uppgifterna som Brottsförebyggande rådet (BRÅ) tidigare har haft. Anledningen till att gå från ett råd till ett utskott är för att snabbare kunna fatta beslut om trygghetsskapande åtgärder.

På sidan Kommunstyrelsen kan du se alla ledamöter och ersättare i Trygghetsutskottet

Trygghetsutskottets uppdrag

  • Ledning och samordning av frågor om brottsförebyggande arbete
  • Ledning och samordning av frågor som allmänt främjar trygghet i Markaryds kommun
  • Ledning och samordning av trygghetsfrågor i samverkan mellan polismyndighet, kommun och andra samhällsorgan
  • Ledning, uppföljning och samordning av styrelsens och nämndernas insatser inom trygghetsområdet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 april 2023 12:58