Kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Förenklat kan man förklara att kommunstyrelsen är kommunens regering.

Ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen, t.ex. för att ta fram ett förslag till budget, samt för kommunövergripande utvecklingsfrågor.

Kommunstyrelsen kan inte ingripa i en annan nämnds uppgifter, även om den har till uppgift att hålla uppsikt över nämndernas verksamheter.

I Markaryds kommun är kommunstyrelsen dessutom facknämnd. Det innebär att kommunstyrelsen själv har hand om bland annat näringslivsfrågor, personalfrågor, kommunens vägar, renhållning, vatten och avlopp, fastigheter samt räddningstjänst.

Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli.

  • Kommunstyrelsens ordförande är Bengt Germundsson (KD)
  • Kommunstyrelsens vice ordförande är Joakim Pohlman (S)
  • Andre vice ordförande är Sven Jansson (C)

Protokoll
Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa kommunstyrelsens protokoll på sidan Protokoll.

Kommunstyrelsens består av elva ledamöter och elva ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. 

Ledamöter i kommunstyrelsen

Ledamöter

Ersättare

Bengt Gerdmundsson, KD, ordförande

Ingegerd Lenander, KD

Britt-Marie Stridh, KD

Niels af Trolle, KD

Samuel Wombell, KD

Jörgen Johansson, KD

Caroline Lindberg, KD

Agneta Asplund, KD

Carl-Eric Svensäter, KD

Rolf Bengtsson, KD

Sven Jansson, C

Martin Andersson, C

Tommy Andersson, M

Conny Gustafsson, M

Joakim Pohlman, S

Hans Joachim Lindau, S

Robin Hansen, S

 Ingrid Sundman, S

Vivian Graff, S

Ulf Engqvist, S

Ingvar Walterholt SD

Ronny Fager, SD


Ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott


Ledamöter

Ersättare

Bengt Germundsson, KD, ordförande

Ingegerd Lenander, KD

Bitte Stridh, KD

Carl-Eric Svensäter, KD

Caroline Lindberg, KD

Niels af Trolle, KD

Sven Jansson, C

Tommy Andersson, M

Joakim Pohlman, S vice ordförande

Robin Hansen, S

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Margareta Persson Larsson

Kanslichef

margareta.persson-larsson@markaryd.se
0433-72100