Kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Förenklat kan man förklara att kommunstyrelsen är kommunens regering.

Ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen, t.ex. för att ta fram ett förslag till budget, samt för kommunövergripande utvecklingsfrågor.

Kommunstyrelsen kan inte ingripa i en annan nämnds uppgifter, även om den har till uppgift att hålla uppsikt över nämndernas verksamheter.

I Markaryds kommun är kommunstyrelsen dessutom facknämnd. Det innebär att kommunstyrelsen själv har hand om bland annat näringslivsfrågor, personalfrågor, kommunens vägar, renhållning, vatten och avlopp, fastigheter samt räddningstjänst.

Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli.

  • Kommunstyrelsens ordförande är Bengt Germundsson (KD)
  • Kommunstyrelsens vice ordförande är Elin Svensson (M)
  • Andre vice ordförande är Joakim Pohlman (S)

Protokoll

Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa kommunstyrelsens protokoll på sidan Protokoll.


Kommunstyrelsens består av elva ledamöter och elva ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. 

Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen (KS)

Ledamöter

Ersättare

Bengt Germundsson, KD
ordförande

Ingegerd Lenander, KD

Caroline Lindbergh, KD

Niels af Trolle, KD

Jan Fritjofsson, KD

Stefan Levin, KD

Jörgen Johansson, KD

Svend erik Dahlström, KD

Elin Svensson, M

förste vice ordförande

Conny Gustafsson, M

Maria Asplund, C

Sven Jansson, C

Joakim Pohlman, S
andre vice ordförande / oppositionsråd

Vivian Graff, S

Ingrid Sundman, S

Ros-Marie Jönsson Neckö, S

Andreas Holmgren, S

Maher Alholaybi, S

Heino Johannesson, SD

Erika Fernestam, SD

Michael Gotte, SD

Lars-Peter Olsson, SD


Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Ledamöter

Ersättare

Bengt Germundsson, KD
ordförande

Carl-Eric Svensäter, KD

Caroline Lindberg, KD

Jan Fritiofsson (KD)

Sven Jansson, C

Tommy Andersson, M

Joakim Pohlman, S
Vice ordförande

Ingrid Sundman (S)

Heino Johannesson (SD)

Patrik Alm (SD)


Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 januari 2023 11:07
Sidansvarig: Lina van der Putten