Kommunstyrelsen

Under kommunfullmäktige finns en kommunstyrelse som leder och samordnar kommunens verksamhet och ansvarar för kommunens utveckling och ekonomi. Förenklat kan man förklara att kommunstyrelsen är kommunens regering.

Ansvar

Kommunstyrelsen ansvarar även för den ekonomiska förvaltningen, t.ex. för att ta fram ett förslag till budget, samt för kommunövergripande utvecklingsfrågor.

Kommunstyrelsen kan inte ingripa i en annan nämnds uppgifter, även om den har till uppgift att hålla uppsikt över nämndernas verksamheter.

I Markaryds kommun är kommunstyrelsen dessutom facknämnd. Det innebär att kommunstyrelsen själv har hand om bland annat näringslivsfrågor, personalfrågor, kommunens vägar, renhållning, vatten och avlopp, fastigheter samt räddningstjänst.

Sammanträdesdagar

Kommunstyrelsen sammanträder oftast en gång per månad, med undantag för juli.

  • Kommunstyrelsens ordförande är Bengt Germundsson (KD)
  • Kommunstyrelsens vice ordförande är Elin Svensson (M)
  • Andre vice ordförande är Joakim Pohlman (S)

Protokoll

Efter sammanträdet justeras protokollet. Du kan läsa kommunstyrelsens protokoll på sidan Protokoll.

Hantering av personuppgifter

För att kunna fullgöra Markaryds kommuns ansvarsområden behöver kommunen hantera personuppgifter. Kommunstyrelsen är en personuppgiftsansvarig inom Markaryds kommun. Att vara personuppgiftsansvarig innebär att ansvara för att behandlingen av personuppgifterna är laglig, säker och korrekt enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på Dataskyddsförordningen (GDPR) - Markaryd Länk till annan webbplats..

Kommunstyrelsens består av elva ledamöter och elva ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. 

Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsen (KS)

Ledamöter

Ersättare

Bengt Germundsson, KD
ordförande

Ingegerd Lenander, KD

Caroline Lindbergh, KD

Niels af Trolle, KD

Jan Fritjofsson, KD

Stefan Levin, KD

Jörgen Johansson, KD

Svend Erik Dahlström, KD

Elin Svensson, M

förste vice ordförande

Carina Gunnarsson, M

Maria Asplund, C

Sven Jansson, C

Joakim Pohlman, S
andre vice ordförande / oppositionsråd

Vivian Graff, S

Ingrid Sundman, S

Ros-Marie Jönsson Neckö, S

Andreas Holmgren, S

Maher Alholaybi, S

Heino Johannesson, SD

Erika Fernestam, SD

Michael Gotte, SD

Lars-Peter Olsson, SD


Ledamöter och ersättare i Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU)

Ledamöter

Ersättare

Bengt Germundsson, KD
ordförande

Jörgen Johansson, KD

Caroline Lindberg, KD

Jan Fritjofsson, KD

Elin Svensson, M

Maria Asplund, C

Joakim Pohlman, S
vice ordförande

Andreas Holmgren, S

Heino Johannesson, SD

Mikael Gotte, SD


Ledamöter och ersättare i Trygghetsutskottet

Ledamöter

Ersättare

Caroline Lindberg, KD

ordförande

Jan Fritjofsson, KD

Bengt Germundsson, KD

Jörgen Johansson, KD

Elin Svensson, M

Maria Asplund, C

Joakim Pohlman, S

vice ordförande

Andreas Holmgren, S

Heino Johannesson, SD

Mikael Gotte, SD

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 maj 2024 13:28
Sidansvarig: Lina van der Putten