Tillämpningsregler i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Bild

Utbildnings- och kulturnämnden har tagit beslut om nya tillämpningsregler i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. I den här nyheten förklarar vi vad tillämpningsregler är för något och vad som har ändrats i dem.

Vad är tillämpningsregler?

Tillämplingsreglerna är ett dokument som gäller all verksamhet inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Reglerna beskriver vad du som vårdnadshavare har för rättigheter och skyldigheter när du har ett barn som är placerad i, eller har rätt till en plats i någon av verksamheterna.

I tillämpningsreglerna kan du läsa om:

  • vilken typ av plats ditt barn har rätt till
  • hur du ansöker om plats, byter plats och säger upp plats
  • rutiner för vistelsetid och ledighet
  • försäkring som gäller vid olycksfall

Tillämpningsregler i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg , 197 kB.

Vad har ändrats i tillämpningsreglerna?

I samband med beslutet, som togs av utbildnings- och kulturnämnden, har tillämpningsreglerna ändrats något. De nya tillämpningsreglerna börjar gälla 15 augusti.

Uppsökande verksamhet

Hösten det år ditt barn fyller tre år har ditt barn rätt till allmän förskola. Uppsökande verksamhet innebär att vi kontaktar dig, om du inte har ansökt om plats i förskola, för att informera om barnets rätt till förskola och förskolans syfte.

Vistelsetid när vårdnadshavare är sjuk

Om du blir förhindrad att arbeta eller studera på grund av sjukdom ska du meddela avdelningen som ditt barn går på. Under din sjukskrivning eller vård av sjukt syskon behålls ordinarie schema upp till en månad. Efter en månad behöver du kontakta rektorn, för eventuella anpassningar av vistelsetiden utifrån de behov som finns. Om behov av ändrad vistelsetid uppstår i direkt samband med din sjukskrivning kontaktar du rektorn.

Har du frågor?

Om du har frågor om tillämpningsreglerna kan du höra av dig till vårt kontaktcenter, som hjälper dig vidare.

info@markaryd.se

0433-720 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 augusti 2023 09:01