Mätning visar på ökad trygghet

Bild

Resultatet från Polisens årliga trygghetsmätning har presenterats. Årets resultat är det bästa resultatet sedan 2012, med förbättringar från tidigare år i många kategorier.

Om trygghetsmätningen

Lokala trygghetsmätningar görs årligen av Polisen. Trygghetsmätningen har skickats ut till cirka 900 slumpmässigt utvalda personer i Markaryds kommun. Mätningen visar hur invånarna upplever problemutvecklingen och signalerar vad som kan behöva prioriteras i det trygghetsskapande arbetet i kommunen. Mätningen är dessutom ett bra verktyg för oss att undersöka effekten av insatser som görs.

Trygghetsmätningen är ett viktigt underlag för medborgarlöftet, där kommun och polis tillsammans identifierar och prioriterar uppkomna problemområden för att verka för ett tryggt och säkert Markaryd.

Läs mer om årets medborgarlöfte i nyheten Medborgarlöfte 2023-2024

Vad visar årets trygghetsmätning?

Årets trygghetsmätning visar överlag på förbättringar, med det lägsta problemindexet sedan 2012. Vi ser förbättringar inom många områden, bland annat skadegörelse, oro för inbrott och hur stort problemet upplevs med ungdomsgäng som bråkar och stör ordningen.

Trygghetsmätningens resultat senaste åren

Problemindex är ett värde som visar medelvärdet för resultatet i de olika frågorna. Det visar alltså ett övergripande värde för hela trygghetsmätningen. Ett lägre värde är en förbättring från tidigare år.

Problemindex Markaryd 2018-2023

År

Problemindex

2018

2,03

2019

2,22

2020

2,22

2021

2,08

2022

1,92

2023

1,68

Utvecklingsområden

Förutom förbättringarna ser vi problemutveckling gällande bland annat tillhåll för narkotika- och alkoholmissbrukare samt bilar som kör för fort.

Vad har vi gjort för trygghetsskapande insatser?

  • Kamerabevakning på Strömsnässkolan och Markaryds skola
  • Systematisk kartläggning av skadegörelse och andra incidenter
  • Felanmälan för otrygga platser
  • Trygghetsdialoger
  • Ökad närvaro av polis
Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 november 2023 13:17