Utmärkelser till medarbetare och kommuninvånare

Bild

Under måndagen uppmärksammades årets kulturpristagare och årets idrottsledare. På medarbetarsidan lyftes de medarbetare som jobbat i kommunen i hela 25 år, samt de som vunnit årets medarbetarpris.

Årets kulturpristagare och idrottsledare

Årets kulturpristagare och idrottsledare utses med hjälp av nomineringar från allmänheten. Alla som vill har möjlighet att nominera den eller de som man tycker gjort en förtjänstfull insats, såväl inom kultursektorn som till idrottsledare.

Årets kulturpris

Årets kulturpris tilldelades Ronny Fager och Christer Jönsson.

Nominering: "Duons fantastiska arbete, som går under namnet ”Bilder från förr”, håller den lokala kulturhistorien levande genom föreläsningar, med bilder och historier om vår bygd. Deras outtröttliga arbete, som de mer eller mindre gör på ideell basis, är inspirerande för många och uppskattat, både bland äldre och yngre kommuninvånare. Två riktiga kulturarbetare i Markaryds kommun!"

Mer information om kulturpriset finns på sidan Kulturpristagare

Ett foto på Christer Jönsson och Ronny Fager, med sina diplom och blommor

Årets kulturpristagare, Ronny Fager och Christer Jönsson

Årets idrottsledare

Den som blev utsedd till årets idrottsledare är Elina Werner.

Nominering: "Efter pandemin hade flera föreningar svårt att hitta tillbaka med sina verksamheter, då antalet deltagare minskade drastiskt, Strömsnäsbruks Gymnastikklubb inget undantag. Då erbjöd sig Elina Werner att vara ledare för de minsta barngrupperna, där hon fick fria händer för nya idéer. Tillsammans med föreningens övriga ungdomsledare - som hon inspirerat - har man successivt ökat deltagandet i barngrupperna. Elinas energi och härliga glada skratt smittar av sig även i styrelsearbetet, med nya tankar och idéer. Elina är en riktig föreningshjälte."

Mer information om utmärkelsen finns på sidan Årets idrottsledare

Årets medarbetarpris

Varje år uppmärksammas medarbetare i kommunen, som på ett eller annat sätt är framträdande i sin prestation eller insats. I år valde vi att utveckla utmärkelsen, som ett led i arbetet med vår värdegrund. Kategorierna som man kunde nominera sina kollegor var i år därför:

  • årets engagemang
  • årets tillit
  • årets tillsammans

Årets Engagemang

Utmärkelsen Årets Engagemang tilldelades kostenheten på Markaryds skola. De som arbetar i Markryds skolas kök har, förutom att laga mat till skolans elever och personal, gjort insatser för att göra skolmåltiden lite roligare.

Nominering: "Hela våren och hösten har Markaryds skolas kök utmärkt sig genom att anordna evenemang för skolbarnen i matsalen. Trots ett pressat schema så hittar de alltid tiden till att vara kreativa och engagerade i att göra något för speciellt för eleverna. När de har dansbandsfredag syr de upp egna kostymer för att matcha varandra, blåställ och fågelskrämma ordnas när vi uppmärksammar bondens viktiga roll i livsmedelskedjan och barnens dag anordnades tillsammans med skolan där barnen själva fick vara med och skapa väggmålning.

Det är roligt och se när det lilla extra kommer in i verksamheten, och hur stor skillnad det gör i tillsammansandan. När vi arbetar för dem som vi finns till för så skapas ett tillsammans vilket i sin tur ger glädje – för stora och små! STORT STORT TACK från alla oss som glädjs åt och får njuta av ert engagemang!"

Du kan följa kostenhetens arbete på deras instagramkonto @kostenhetenmarkaryd Länk till annan webbplats.

Ett gruppfoto på Markaryds skolas kökspersonal

Årets Tillit

Utmärkelsen Årets Tillit tilldelades Återbruket, som bland annat arbetar med att laga material, omvandla sådant som annars skulle ha slängts till nya saker, tömma förråd och hjälpa till med transport av möbler.

Nominering: "Med stort hjärta tar sig Återbruket an både personer i behov av arbetsträning, utför serviceuppdrag och fixar, levererar och reparerar kommunens alla möbler och ger dom nytt liv och hem. Ingen uppgift är för liten eller för stor för detta härliga gäng som aldrig säger ”nej” eller ”detta går inte”. När en uppgift kommer till återbruket vet man att här blir det ”verkstad av”. Fråga om att hämta och lämna möbler, tvätta klädslar, reparera stolar, vika böcker, eller göra kransar till julmingel… Ingenting är omöjligt.

Kreativiteten flödar och alla våra förvaltningar kan alltid lämna sina uppdrag och med stor tillit känna att detta ordnar Återbruket. Vilken känsla för vad som gör skillnad på riktigt. Cykliskt tänkande, miljö och ekonomi och inte minst social trygghet. Ni gör skillnad!

TACK från alla oss som glädjs åt att just ni arbetar här!"

Du kan läsa mer om Återbrukets arbete i nyheten Förbrukade varor får nytt liv

Ett gruppfoto på personalen på Återbruket

Årets Tillsammans

Utmärkelsen Årets Tillsammans tilldelades personalen som arbetar på anpassad grundskola. Anpassade grundskolan är en skolform som ger elever med intellektuell funktionsnedsättning en utbildning som är anpassad efter varje elevs förutsättningar och behov.

"Personalen på anpassad grundskola ingår i ett arbetslag där olika professioner bidrar med sin kompetens. Här finns tillit till och förtroende för varandra, en viktig och avgörande grund för att kunna vara kloka vuxna runt våra elever.

Under året som gått har arbetslaget tagit emot flera nya elever. Elever med omfattande behov av stöd är beroende av att personalen tillsammans hittar lösningar utöver det vanliga för att gynna elevernas utveckling. Det är ett måste att personalen är nyfikna och engagerade, att de läser av situationer och kan elevernas bakgrund och svårigheter. Personalen har lärt sig nya kommunikationssätt, utvecklat strategier och tagit fram goda rutiner allt för att det ska bli så bra som möjligt i arbetet med eleverna. Sammantaget har de gett eleverna det allra bästa utifrån förutsättningarna, utvecklat verksamheten och stärkt kvaliteten i undervisningen.

TACK för att ni finns här och arbetar för våra barn och unga och gör viktigt skillnad även för deras föräldrar."

Du kan läsa mer om anpassad grundskola här på vår webbplats

Ett gruppfoto på personalen som arbetar inom anpassad grundskola

Årets 25-åringar

Varje år uppmärksammas de medarbetare som arbetat hos oss i hela 25 år. I år var det fyra medarbetare som tackades för sitt fina arbete under denna tid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 december 2023 18:30