Anpassad grundskola

Bild

Anpassad grundskola är ett alternativ till grundskolan för elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav därför att de har en intellektuell funktionsnedsättning eller en bestående hjärnskada. Anpassad grundskola har årskurserna 1-9 och elevgrupperna är oftast mindre än i grundskolan.

Anpassade grundskolan i Markaryds kommun är placerad på Strömsnässkolan. Det finns specialpedagog, speciallärare och elevresurser i verksamheten. Läromedel och uppgifter anpassas efter elevens förutsättningar och behov.

Utredningar

Innan eleven kan börja i anpassade grundskolan måste hemkommunen göra en utredning som ska omfatta fyra bedömningar:

  • Pedagogisk bedömning
  • Psykologisk bedömning
  • Medicinsk bedömning
  • Social bedömning

När alla bedömningar är klara kan kommunen fatta beslut om eleven har rätt till anpassad grundskola, det vill säga om eleven tillhör anpassade grundskolans målgrupp.

Innan hemkommunen kan fatta beslutet att en elev ska börja i anpassade grundskolan måste båda vårdnadshavarna tacka ja.

Läroplan och kursplaner

Eleverna följer anpassade grundskolans läroplan och kursplaner.

Ämnen eller ämnesområden

Om ansvarig huvudman bedömer att en elev inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i anpassade grundskolans ämnen, läser eleven istället ämnesområden. Det är möjligt för en elev att läsa en kombination av ämnen och ämnesområden.

Intyg, studieomdömen och betyg

När en elev går ut anpassade grundskolan får eleven ett intyg om sin utbildning. Om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det ska eleven få ett allmänt studieomdöme. I anpassade grundskolan får eleven bara betyg om eleven eller elevens vårdnadshavare begär det. Om eleven läser ämnesområden sätts inga betyg. Efter anpassade grundskolan kan eleven gå vidare till något av programmen i anpassade gymnasieskolan.

Klass 1-2: 073-866 64 52

Klass 4: 070-953 21 89

Klass 6-9: 0433-724 71

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 juni 2023 12:44