Kommunfullmäktige inställt i januari

Kommunfullmäktigesammanträdet den 29 januari ställs in. De fåtal ärenden som finns att behandla tas upp på februarisammanträdet som äger rum den 26 februari klockan 19:00.

Enligt §8 i Kommunfullmäktiges arbetsordning kan ett sammanträde ställas in om det föreligger särskilda skäl. I sådana fall får ordföranden efter samråd med vice ordförandena ställa in ett sammanträde.

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett sammanträde ska ändras, låter ordföranden snarast underrätta varje ledamot och ersättare om beslutet.

Nästa sammanträde äger rum den 26 februari klockan 19:00.

Se årets samtliga sammanträden , 185 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 22 januari 2024 10:10