RSS

Denna sida används för att få RSS-flöde för nyheter

 • 2022-01-26
  Information gällande Coronaviruset
  UPPDATERAD 220126 . Det är stor efterfrågan från allmänheten gällande information om coronaviruset. Här hittar du aktuell information om covid-19.
  Läs mer
 • 2022-01-26
  Stöttande insatser för närings- och föreningsliv
  Pandemin fortsätter att utmana näringslivet även i Markaryds kommun och konsekvenserna för många företag är omfattande. Därför har nu Kommunstyrelsen fastställt ett antal åtgärder som ska tillämpas tills vidare inom kommunens förvaltningar för att mildra pandemins effekter för kommunens företag och föreningar.
  Läs mer
 • 2022-01-21
  Granskning om förslag till ny översiktsplan
  Under perioen 21 januari – 21 mars ställs förslaget till ny översiktsplan ut för granskning.
  Läs mer
 • 2022-01-20
  Kommunfullmäktige inställt i januari
  Kommunfullmäktigesammanträdet den 31 januari ställs in. Detta beslut har tagits då man inte har tillräckligt många ärenden. Nästa sammanträde är planerat till den 28 februari klockan 19:00.
  Läs mer
 • 2022-01-14
  Kulturskolan skjuter upp terminsstarten
  Kultur och fritid har tagit beslutet att flytta fram terminsstarten av Kulturskolan på grund av det rådande pandemiläget.
  Läs mer
 • 2022-01-13
  Social samvaro stängd hela januari
  Med anledning av det rådande läget med mycket hög smittspridning av covid 19 i länet och i kommunen håller social samvaro stängt januari ut. För aktuell information om covid 19 läs på kommunens hemsida och på Folkhälsomyndighetens.
  Läs mer
 • 2022-01-13
  Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?
  Nu startar Socialstyrelsens årliga enkätundersökning: Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? Med start nu v 2 skickas enkäten ut till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor på särskilda boenden.
  Läs mer
 • 2022-01-10
  Bli en del av Frivilliga Resursgruppen (FRG)
  Är du redo att ta på dig västen? Vi söker dig som vill bli en del av den Frivilliga Resursgruppen (FRG) i Markaryds kommun.
  Läs mer
 • 2022-01-10
  Konsert med Amanda Ginsburg
  I februari är det dags för årets första konsert i samarbete med Musikriket. Sångerskan Amanda Ginsburg kommer på besök till Markaryd.
  Läs mer
 • 2022-01-10
  Snart är det dags för feriepraktik 2022
  Varje sommar anordnar Markaryds kommun feriepraktik för ungdomar mellan 15 och 17 år inom kommunens olika verksamheter, den 7 februari startar årets ansökningsperiod.
  Läs mer
 • 2022-01-06
  Utskick till alla hushåll
  I dagarna går ett utskick från Markaryds kommun ut till alla kommunens invånare. Syftet med utskicket är att aktuell kommunal information även ska nå personer som inte har möjlighet att ta del av information genom våra digitala kanaler.
  Läs mer
 • 2022-01-05
  Antalet arbetslösa fortsätter att minska
  Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen arbetar dagligdags med att hjälpa kommuninvånare att komma närmare arbetslivet och självförsörjning. Förvaltningen tillämpade under 2020 ett nytt arbetssätt med framgångsrikt resultat.
  Läs mer
 • 2022-01-05
  Nyhetsbrev, Strömsnäsbruk/Traryd 2030
  En gång i månaden ger vi ut ett nyhetsbrev där vi tar upp aktuella händelser kopplade till process Strömsnäs/Traryd 2030, nu kan du läsa nyhetsbrevet för januari 2022.
  Läs mer
 • 2022-01-04
  Var med och påverka näringslivets utveckling
  I dagarna skickar Svenskt Näringsliv ut sin årliga undersökning av det lokala företagsklimatet till över 30 000 företagare runtom i Sverige.
  Läs mer
 • 2022-01-03
  Gul vädervarning - plötslig ishalka
  SMHI har utfärdat en gul vädervarning för bland annat Kronobergs län gällande plötslig ishalka.
  Läs mer
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:17