Tekniska förvaltningen

Är du osäker på vilken person eller avdelning du ska kontakta för att få rätt hjälp? Vänd dig i första hand till kommunens kontaktcenter, 0433-720 00 eller maila till ks@markaryd.se eller mbn@markaryd.se (Miljö- och byggnadsnämnden) så ser vi till att du blir lotsad till rätt person.

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns under GDPR.

Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Germundsson 0433-720 10

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp

Förvaltningschef

Asim Serdarevic 0433-720 87

Enhetschef för miljö- och byggenheten

Siv Modée 0433-720 13

Enhetschef lokalvårdsenheten

Veronika Nilsson 070-321 01 42

Räddningschef & chef för gatu- och parkenheten

Anders Johansson, 0433-720 97

Enhetschef VA-enheten

Isak Lång 0433-720 47

Kostchef

Eva Niklasson 0433-736 03

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 oktober 2023 10:40
Sidansvarig: Lina Van Der Putten