Tekniska förvaltningen

Är du osäker på vilken person eller avdelning du ska kontakta för att få rätt hjälp? Vänd dig i första hand till vår växel 0433-720 00 eller maila ks@markaryd.se eller mbn@markaryd.se (Miljö- och byggnadsnämnden) så ser vi till att du blir lotsad till rätt person.

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns under GDPR.

Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Germundsson 0433-720 10

Miljö- och byggnämnden

Tommy Andersson 070-684 16 53

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp

Enhetschef fastighetsenheten

Asim Serdarevic 0433-720 87

T.F teknisk chef

Enhetschef för miljö- och byggenheten

Enhetschef lokalvårdsenheten

Veronika Nilsson 070-321 01 42

Räddningschef

Anders Johansson, 0433-720 97

Enhetschef gatu- och parkenheten

Jens Lundqvist 0433-721 61

Enhetschef VA-enheten

Isak Lång, 0433-720 47

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 januari 2022 13:42
Sidansvarig: Lina Van Der Putten