Tekniska förvaltningen

Är du osäker på vilken person eller avdelning du ska kontakta för att få rätt hjälp? Vänd dig i första hand till vår växel 0433-720 00 eller maila ks@markaryd.se eller mbn@markaryd.se (Miljö- och byggnadsnämnden) så ser vi till att du blir lotsad till rätt person.

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns under GDPR.

Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Germundsson 0433-720 10

Miljö- och byggnämnden

Tommy Andersson 070-684 16 53

Tekniska förvaltningens ledningsgrupp

Teknisk chef

Lennart Hägelmark 0433-720 90

Enhetschef för Miljö- och byggenheten

John Karlsson 0433-720 65

Enhetschef Va/Gata/Parkenheten

Ellenor Jacobsen 0433-724 10

Enhetschef Fastighetsenheten

Asim Serdarevic 0433-720 87

Enhetschef Lokalvårdsenheten

Veronika Nilsson 070-321 01 42

SF Räddningschef

Anders Johansson 0433-720 96

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020
Sidansvarig: Lina Van Der Putten