Kommunstyrelseförvaltningen

Är du osäker på vilken person eller avdelning du ska kontakta för att få rätt hjälp? Vänd dig i första hand till vår växel 0433-720 00 eller maila ks@markaryd.se så ser vi till att du blir lotsad till rätt person.

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns under GDPR.

Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Germundsson 0433-720 10

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp

Kommunchef

Svante Melander 0433-720 01

Teknisk chef

Lennart Hägelmark 0433-720 90

Förvaltningschef

Elisabeth Fock 0433-720 59

Kanslichef

Personalchef

Göran Elgmark 0433-720 27

Ekonomichef

Patrik Eurenius 0433-720 16

Näringslivschef

Skriv ut
Senast uppdaterad: 21 september 2020
Sidansvarig: Lina Van Der Putten