Kommunstyrelseförvaltningen

Är du osäker på vilken person eller avdelning du ska kontakta för att få rätt hjälp? Vänd dig i första hand till kommunens kontaktcenter, 0433-720 00 eller maila till ks@markaryd.se så ser vi till att du blir lotsad till rätt person.

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns under GDPR.

Kommunstyrelsens ordförande

Bengt Germundsson 0433-720 10

Kommunstyrelseförvaltningens ledningsgrupp

Kommunchef

Elisabeth Fock 0433-720 59

IT-chef

Pontus Karlsson 0433-720 19

Stabs- och säkerhetschef

Bengt-Ove Olsson 0433-721 26

HR-chef

Sara Malmsjö 0433-720 22

Ekonomichef

Christine Jönsson 0433-720 88

Näringslivschef

John Karlsson 0433-720 23

Teknisk chef

Asim Serdarevic 0433-720 87

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 mars 2024 14:00
Sidansvarig: Lina Van Der Putten