Utbildnings- och kulturförvaltningen

Är du osäker på vilken person eller avdelning du ska kontakta för att få rätt hjälp? Vänd dig i första hand till kommunens kontaktcenter, 0433-720 00 eller maila till ukn@markaryd.se så ser vi till att du blir lotsad till rätt person.

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns under GDPR.

Utbildnings- och kulturnämndens ordförande

Maria Svensson Lundin 070-822 83 81

Utbildnings- och Kulturförvaltningens ledningskontor

Utbildningschef

Susanne Appelberg 0433-721 19

Chef centrala elevhälsan

Elin Hjort 0433-724 05

Utvecklingssamordnare

Henrik Nilsson 0433-738 35

Skolskjutshandläggare

Verksamhetschef förskola

Anna Salomonsson 0433-720 42

Verksamhetschef grundskola

Stig Hasselgård 0433-738 40

Projektsamordnare

Anna Svärd 0433-722 34

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 december 2023 09:29
Sidansvarig: Lina Van Der Putten