Utbildnings- och kulturförvaltningen

Är du osäker på vilken person eller avdelning du ska kontakta för att få rätt hjälp? Vänd dig i första hand till vår växel 0433-720 00 eller maila ukn@markaryd.se så ser vi till att du blir lotsad till rätt person.

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns under GDPR.

Utbildnings- och kulturnämndens ordförande

Maria Svensson Lundin 070-822 83 81

Utbildnings- och Kulturförvaltningens ledningskontor

Utbildningschef

Lars-Ola Olsson 0433-720 77

Kvalitetsstrateg

Mats Nilsson 0433-720 70

Stöd- och utvecklingschef

Maria Gustavsson 0433-720 04

Utvecklingssamordnare

Barnomsorgshandläggare

Linda Andersson 0433-720 73

Skolskjutssamordnare

Samordnare nyanlända barn och elever

Registrator och Nämndsekreterare

Maritha Karlsson 0433-720 78

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019
Sidansvarig: Lina Van Der Putten