Företagsklimat

Markaryd är en liten kommun och just det är vår styrka. Här är det nära mellan näringsliv, kommun och politik. Vi ligger stadigt i topp bland Sveriges kommuner i vårt företagsklimat.

I maj 2018 presenterade Svenskt Näringsliv den årliga enkätundersökningen om det lokala företagsklimatet. Resultatet visade att Markaryds kommun hamnade i Sverigetoppen inom flera områden samt bäst resultat i Sverige i frågan Skolans attityder.

I enkätdelen av Svenskt Näringslivs ranking som presenteras idag hamnar Markaryds kommun på plats två i det sammanfattande omdömet, det är en svag tappning från 4,68 till 4,52 jämfört med föregående år. De senaste fem åren har Markaryds kommun placerat sig på plats 3-1-1-1-2.

I 2017-års presentation av Svenskt Näringslivs årliga ranking över företagsklimatet i landets kommuner fick Markaryds kommun det högsta sammanfattande omdömet i landet. Markaryds snitt på 4,7 av 6 är det högsta betyget som någon kommun har fått sedan mätningarna startade för 20 år sedan.

Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. 2017 års ranking utgörs till två tredjedelar av enkätsvar från 31 300 företagare. I den sista tredjedelen väger Svenskt Näringsliv även in statistiska faktorer från SCB och UC. Företagsklimat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visas hela rankinglistan, både totalt och för de olika delfaktorerna över tid.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2023 09:08