Jobba hos oss

Personal Markaryds kommun

Inom Markaryds kommun arbetar nästan 900 tillsvidareanställda inom en rad verksamhetsområden - allt från förskola
till äldreomsorg, från bygglov till miljö och renhållning, från transportsystem till kultur och fritid.

Markaryds kommuns mål med personalpolitiken är: Vara en god och attraktiv arbetsgivare, trygga personalförsörjningen och ha tillgång till kompetent personal.

Makraryds kommun har drygt 800 tillsvidareanställda varav 83,5 procent är kvinnor.

Inom kommunen finns ca 40 chefer på olika nivåer.
Medelåldern för kommunens medarbetare är 47,9 år.

Den största förvaltningen är socialförvaltningen med nästan ca 400 medarbetare.

De största yrkesgrupperna är undersköterskor, förskollärare och barnskötare. Tillsammans står dessa yrkesgrupper för mer än en tredjedel av kommunens tillsvidareanställda.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2023 09:09