Mibab - Markaryds industribyggnads AB

MIBAB är Markaryd Kommuns egna fastighetsbolag vars syfte är att främja en allsidig utveckling av näringslivet i Markaryds kommun.

Bild

Med kunden i centrum, skall MIBAB inom Markaryds kommun bygga och förvalta, jämte köpa och sälja industri- och hantverksfastigheter.

 


Strategin bygger på:

  • Kostnadseffektiv förvaltning.
  • Förvärv av fastigheter med utvecklingsmöjligheter.
  • Uthyrning och senare en eventuell försäljning till hyresgäster.
  • Nyproduktion av lokaler då lönsamma långa hyreskontrakt kan tecknas.

Moderbolaget grundades 1963. Koncernen bildades 2004 genom att Markaryds Industribyggnads AB köpte Fastighetsaktiebolaget Södergård, samt Markaryds Turist & Fritid AB, av Markaryds kommun. Barstolen fastighets AB förvärvades 2009 och Ulvaryd Fastighets AB förvärvades 2015.

I dagsläget äger koncernen nio fastigheter. Den totala tomtarealen uppgår till knappt 90 hektar. Fastigheternas sammanlagda lokalyta uppgår till 21 615 kvm.

Balansomslutningen i koncernen uppgår till knappt 40 miljoner kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 28 september 2023 09:10