Socialförvaltningen

Är du osäker på vilken person eller avdelning du ska kontakta för att få rätt hjälp? Vänd dig i första hand till vår växel 0433-720 00 eller maila soc@markaryd.se så ser vi till att du blir lotsad till rätt person.

Socialkontoret har även ett faxnummer man kan faxa till: 0433-166 84

Markaryds kommun behandlar dina personuppgifter enligt
dataskyddsförordningen. Uppgifterna används för administration och ärendehantering. Bestämmelserna Tryckfrihetsförordningen innebär att inkomna handlingar till offentliga myndigheter är allmänna handlingar. Du har rätt att enligt dataskyddslagen begära ett utdrag av dina personuppgiftsbehandlingar. Mer information om dina rättigheter finns under GDPR.

Socialnämndens ordförande

Socialförvaltningens ledningsgrupp

Socialchef

Johan Rutgersmark 0433-720 33

Biträdande socialchef

Inger Ohlin 0433-720 46

Verksamhetsutvecklare

Malin Vendel 0433-720 43

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

Lars-Ola Bohlin 0433-720 56

Socialt ansvarig socionom

Utredningsstrateg

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 december 2022 13:39
Sidansvarig: Lina Van Der Putten