Vision 2030 - Fritid och Kultur

Bild

Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre

Som en del av arbetet med Vision 2030, Möjligheternas Markaryd - Tillsammans gör vi varandra bättre, har en film för varje målområde tagits fram, nu kan du se den första filmen.

Markaryds kommun är en naturnära, småländsk gränsbygd där människor och företag växer och utvecklas i en kreativ och hållbar miljö. Där gemenskap och mångfald skapar en trygg, jämställd och framtidsbejakande kommun som präglas av tillit.

Arbetet med Vision 2030 har skett genom en parlamentarisk sammansatt grupp som tillsammans har arbetat fram en vision för hur Markaryds kommun ska se ut och uppfattas år 2030. Till grund för arbetet låg de inkomna synpunkter som förts fram av allmänheten under medborgardialoger. I framtagandet av Vision 2030 har man delat upp visionen i olika målområden. Varje målområde är uppdelat i olika åldersgrupper; unga, vuxna och äldre.

Läs mer om Vision 2030

Visionsfilmer

Som en del av arbetet med Vision 2030 har en film för varje målområde skapats. Filmerna har skapats i syfte att på ett tydligt sätt sammanfatta Vision 2030. Fem stycken av filmerna är delfilmer som riktar in sig på våra olika målområden. Filmerna släpps i följande ordning:

Den sjätte filmen är en längre film som sammanfattar de olika målområdena och kommer ut i samband med den femte filmen.

Fritid och kultur - unga:

Våra unga är en tillgång inom många verksamheter. Goda kommunikationer, lokaler och mötesplatser ger alla unga möjlighet och förutsättningar att ta del av det rika kultur, idrotts- och fritidsutbud som vi erbjuder och gemensamt skapar.

Fritid och kultur - vuxna:

Vi erbjuder rika möjligheter till kultur, fritids och idrottsliv. Våra cykel-, vandrings- och kulturleder är utbyggda och tillgängliga för alla. Digitaliseringen ger oss möjligheter att delta och utöva olika aktiviteter på jämlika villkor. Här kan man engagera sig i olika föreningar och aktiviteter med gott kommunalt stöd.

Fritid och kultur - äldre:

Våra äldre är en stor och viktig resurs i vår kommun. De erbjuds, tar del av och skapar ett rikt utbud av kultur- och fritidsaktiviteter vilka är tillgängliga i hela kommunen. Alla ska känna sig säkra och trygga i offentliga miljöer och naturområden. Det finns goda kommunikationer så att man kan ta sig till olika evenemang och mötesplatser.

Möjligheternas Markaryd - tillsammans gör vi varandra bättre

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 juli 2022 10:15