Feriepraktik

Varje sommar anordnar Markaryds kommun feriepraktik för ungdomar mellan 15 och 17 år inom kommunens olika verksamheter.

Det är viktigt för dig som ungdom att få möjligheten att arbeta under sommaren. Det är ett perfekt tillfälle att tjäna lite extra pengar samtidigt som man får erfarenhet och meriter från arbetslivet som du kan ha nytta av hela livet. En feriepraktik varar i 3 veckor (en period). Du kan bara ha en period. Arbetstiden är normalt 4 timmar per arbetsdag.

Vem kan söka feriepraktik?

 • 15 år fyllda den 19 juni 2023
 • inte fyllda 18 år när du börjar din feriepraktik 2023
 • Folkbokförd i Markaryds kommun

Tre perioder

Feriepraktiken är uppdelad i tre olika perioder:

 • Period 1. vecka 25 - 27 (19 juni - 7 juli)
 • Period 2. vecka 28 - 30 (10 juli - 28 juli)
 • Period 3. vecka 31 - 33 (31 juli - 18 augusti)

Ansökan om feriepraktik för sommaren 2023

För att ansöka om feriepraktik för sommaren 2023 i Markaryds kommun behöver du fylla i en ansökan. Vi har två separata feriepraktiksansökningar:

 • Ansökan om feriepraktik för sommaren 2023.
 • Ansökan om feriepraktik på Strömsnäs Sportscamp 2023

Du hittar mer information om ansökan här nedan. Klicka på Steg 1 - Så här ansöker du.

 

Vanliga frågor om feriepraktik

Lönen 2022 (uppdateras under våren 2023)

 • 15 år 64 kr/timme
 • 16 år 70 kr/timme
 • 17 år 82,50 kr/timme

Du arbetar

 • 4 timmar per dag
 • 20 timmar per vecka
 • 60 timmar per period

Du får betalt för de timmar du arbetar.

Midsommarafton är du ledig, men kan arbeta 5 timmar per dag den veckan så blir det 20 timmar.

Om du tjänar mindre än 20 431 kr under 2022 (uppdateras under våren 2023) kan du begära intyg från Skatteverket så det inte dras någon skatt. Du måste lämna in ansökan samtidigt som din tidrapport när du slutar din feriepraktik annars dras skatt.

Tidrapporten plus intyg från Skatteverket ska du skicka till:

Lönekontoret
Markaryds kommun
Box 74
285 22 Markaryd

Märk kuvertet med "Feriepraktik 2023”

Det går bra att lämna in tidrapporten plus intyg från Skatteverket direkt i kommunens reception om tiden är knapp. Du har eget ansvar att lämna in din tidrapport till kommunen. 

Utbetalningsdagar 2022 (uppdateras under våren 2023)

 • Period 1: Tidrapport plus intyg från Skatteverket inlämnad senast 6 juli - utbetalas 27 juli
 • Period 2: Tidrapport plus intyg från Skatteverket inlämnad senast 13 augusti - utbetalas 27 augusti
 • Period 3: Tidrapport plus intyg från Skatteverket inlämnad senast 10 september - utbetalas 27 september.

Jag har inte angivit mitt bankkonto någonstans, hur får jag min lön utbetald?

För att få in sin lön på sitt bankkonto måste man registrera sitt kontonummer via Swedbanks kontoregister. När man är under 18 år måste man istället besöka, tillsammans med en förälder, ett kontor hos Swedbank eller sparbankerna för att göra en kontoanmälan. Om detta inte görs så får man sin lön på en avi som man sedan får lösa in på banken.

Vem kontaktar jag om jag fått fel lön?

Du tar kontakt med lönekontoret i Markaryds kommun. Viktigt är att du uppger/redovisar rätt antal timmar som du har arbetat för att förhindra felaktigheter.

Vem kan söka feriepraktik?
Du som är 15 år fyllda den 19 juni 2023, men inte fyllda 18 år när feriepraktiken börjar, samt är folkbokförd i Markaryds kommun.

Jag skrev fel i ansökan, kan jag ändra själv?
Har du skickat in en ansökan, men vill ändra något innan ansökningstiden har gått ut går det bra att kontakta oss på Arbetsmarknadsenheten, 0433 - 720 00 eller feriepraktik@markaryd.se.

Hur stor är chansen att jag får feriepraktik?
Markaryds kommun erbjuder alla ungdomar som söker feriepraktik ett jobb. Under förutsättning att man uppfyller grundkraven:

 • 15 år fyllda den 19 juni 2023
 • inte fyllda 18 år när du börjar din feriepraktik 2023
 • folkbokförd i Markaryds kommun

Hur ansöker jag?
Du ansöker via kommunens hemsida.

Måste jag ha tidigare erfarenhet?
Nej du behöver inte ha tidigare arbetslivserfarenhet.

Jag bor varannan vecka i Markaryds kommun – kan jag söka ändå?
Du måste vara folkbokförd i Markaryds kommun.

Hur lång är varje period?
Varje period är tre veckor, 4 timmar/dag. Sammanlagt betyder det att du arbetar 60 timmar.

När får jag veta om jag fått arbete?
Vecka 14 (3 april - 7 april 2023), skickar vi ett mejl till din angivna e-postadress (från din feriepraktiksansökan) med besked om din feriepraktiksansökan.

Besked om Strömsnäs Sportscamp får du via mejl under vecka 9 (1 mars - 4 mars 2022).

Hur fördelas jobben?
Jobben fördelas så långt det är möjligt efter önskemål.

Varför har jag inte fått den period, arbetsområde eller ort jag har sökt?
Det är ingen garanti att få den period, arbetsområde eller ort som man önskat. Att du inte fått det du önskat har till stor del att göra med begränsat antal platser. Du kan bara få en period.

Kan jag få jobba flera perioder?
Nej, du erbjuds enbart en period.

Kan jag byta jobb?
Nej

Jag kan inte arbeta erbjuden tid. Kan jag byta?
Det är erbjuden tid som gäller.

Måste jag verkligen ha utdrag ur belastningsregistret?
På många av våra arbetsplatser finns barn därför är det viktigt att du tar med ett belastningsregister, har du inte med det när du ska börja jobba förlorar du din feriepraktik.

Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?
Du beställer ditt belastningsregister via polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska jag göra med registerutdraget?
Du lämnar utdraget till din arbetsgivare dag ett.

Vad är belastningsregistret för något?
När du arbetar med vissa saker, till exempel med barn behöver du beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Belastningsregistret är ett brottsregister som förs av Polismyndigheten enligt lagen (1998:620) om belastningsregister som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande av ordningsbot eller fått åtalsunderlåtelse.

Varför fick jag inget jobb?
Om du inte skriver på avtalet i tid förlorar du din feriepraktik eller om något annat har blivit fel.

Får jag ta ledigt under min feriepraktik?
Nej. Vi förutsätter att du arbetar den period du tackat ja till.

Vad händer ifall jag missköter mig eller mina arbetsuppgifter?
En feriepraktik är en riktig anställning, där arbetsgivaren förväntar sig att du sköter dina arbetsuppgifter. Om din arbetsgivare anser att du inte sköter dina arbetsuppgifter kan de avsluta din anställning och du får endast betalt för den tid du arbetat.

Hur gör jag om jag upplever att jag blivit illa behandlad?
Upplever du att du har blivit kränkt, diskriminerad eller utsatt för personangrepp ska du omedelbart kontakta din handledare/arbetsgivare.

Vilka arbetsuppgifter har jag?
Det beror på vilken arbetsplats du hamnar på, prata med din handledare.

Vem är min handledare?
När du kontaktar din praktikplats för att få mer information får du även veta vem din handledare är och kommer att vara under din praktik.

Hur gör jag om jag blir sen till jobbet?
Vi förutsätter att du sköter dina tider. Skulle det hända att du av någon anledning har blivit försenad ska du omedelbart kontakta din handledare.

Hur lång lunch får jag?
Eftersom du arbetar 4 timmars har du ingen lunch.

Hur lång arbetsdag har jag?
Du arbetar 4 timmar per dag.

Hur gör jag ifall jag blir sjuk?
Ifall du blir sjuk är det mycket viktigt att du sjukanmäler dig till din arbetsplats varje dag och att du skriver sjuk i din tidrapport.

Får jag ha ytterligare ett arbete samtidigt som feriepraktiken?
Ja det går bra så länge det inte stör din feriepraktik som du fått via kommunen.

Det har dragits skatt på min lön, varför då?
Om du tjänar mindre än 20 431 kr under 2022 kan du begära intyg från Skatteverket så det inte dras någon skatt. Du måste lämna in ansökan samtidigt som din tidrapport när du slutar din feriepraktik annars dras skatt. Har du inte gjort det eller tjänat mer än 20 431 kr kommer det dras skatt på din lön.

Intyget hittar du på skatteverket Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag Länk till annan webbplats. eller längst ner på Markaryds kommuns hemsida, markaryd.se/feriepraktik.

Har du fler frågor kring din lön kontaktar du Lönekontoret. Du kan nå Lönekontoret på 0433 – 720 00.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 november 2022 07:28
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt