Trafik och infrastruktur

Arbete på väg

Gatuarbete

När man som entreprenör ska utföra arbete på väg finns det många lagar, regler och ansvarsfrågor med mera att ta hänsyn till.

I nedanstående länk finns en broschyr med allt som gäller i samband med arbete på vägar och gator. Lagar, regler, ansvarsfrågor, terminologi, definitioner samt en utförlig beskrivning av vägmärken, deras placering och innebörd.

Broschyren vänder sig till entreprenörer, väghållare, trafikanter och alla andra intresserade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Ellenor Jacobsen

Enhetschef

ellenor.jacobsen@markaryd.se
043372410