Arbete på väg

Gatuarbete

När man som entreprenör ska utföra arbete på väg finns det många lagar, regler och ansvarsfrågor med mera att ta hänsyn till.

I nedanstående länk finns en broschyr med allt som gäller i samband med arbete på vägar och gator. Lagar, regler, ansvarsfrågor, terminologi, definitioner samt en utförlig beskrivning av vägmärken, deras placering och innebörd.

Broschyren vänder sig till entreprenörer, väghållare, trafikanter och alla andra intresserade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 februari 2024 14:20
Sidansvarig: Lina van der Putten