Felanmälan

Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre

Möjligheternas Markaryd, tillsammans gör vi varandra bättre

Välkommen till Markaryds kommuns felanmälan. Här kan du rapportera in händelser, som exempelvis klotter, skadegörelser, trasig belysning, inbrott, otrygga platser med mera.

I vår externa felanmälningstjänst har du möjlighet att rapportera in fel eller brister som exempelvis berör klotter, skadegörelse, motionsslingor och idrottsplatser, vinterväghållning eller skötsel av grönytor.

Vad ska jag rapportera in?

När du kommer in i Felanmälan så får du välja vad det gäller, exempelvis gator och skyltar, vinterväghållning, trafik och parkering, med mera, efter det får du beskriva vad felanmälan berör och även platsen.

I felanmälan ser vi gärna att du lägger in platsen/positionen kopplat till den plats som felanmälan avser. Gör du Felanmälan när du är vid en annan plats eller genom din dator, går det bra att lägga in kartpositionen manuellt. Du kan även ladda upp bilder som hör till din felanmälan.

Det som ska rapporteras in som felanmälan:

 • Gatubelysning
 • Gator och skyltar
 • Grönområden
 • Parker
 • Gång- och cykelvägar
 • Klotter
 • Skadegörelse
 • Lekplatser
 • Motionsslingor
 • Indrottsanläggningar
 • Parkbänkar
 • Stränder och badplatser
 • Trafik och parkering
 • Vatten och avlopp
 • Vinterväghållning

Vad händer med min felanmälan?

Kontaktcenter i Markaryds kommun hanterar inrapporteringar från allmänheten. Du kan välja att rapportera in en felanmälan genom att kontakta vårt kontaktcenter via telefon, 0433-720 00, eller genom att gå till www.markaryd.se/felanmalan. Länk till annan webbplats.

Efter det att du har lagt in din felanmälan tar Kontaktcenter den vidare till det interna systemet som vi använder, detta system heter EMBRACE. När Kontaktcenter lägger in din felanmälan ser de även till att den är anonym.

Markaryds kommun arbetar med ett verktyg som heter EMBRACE, med syfte att skapa förutsättningar för prioriteringar kring kommunen trygghetsskapande arbete.

Verktyget ger användarna möjlighet att med stöd av digital karta rapportera in händelser, som exempelvis klotter, skadegörelser, trasig belysning, inbrott, otrygga platser med mera. Inrapporteringarna sammanställs i en lokal lägesbild.

Till EMBRACE är flera rapportörer kopplade som exempelvis Kontaktcenter (som ansvarar för att lägga in allmänhetens felanmälningar), fastighetsskötare, räddningstjänst, rektorer, Polisen, bevakningsföretag, fastighetsbolag med flera.
Verktyget möjliggör för kommunens operativa-BRÅ att genom analys och stöd av digitalkarta kontinuerligt kunna få en aktuell lägesbild som baserar sig på det som rapporteras in i systemet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022 16:29