Transportdispenser

Lastbil

Det finns regler för hur breda, långa, höga och tunga fordon får vara i trafiken. När du ska transportera dessa fordon på våra vägar behöver du , i de flesta fall få dispens från trafikreglerna.

När man ska framföra ett fordon på vägarna, kan du behöva ansöka om att få dispens, du kan få dispens för breda, långa och tunga transporter. 

Du måste kunna garantera att det....

  • Behövs för ett särskilt skäl
  • Kommer utföras utan fara för trafiksäkerheten.
  • Inte kommer skada vägen.
  • Inte kommer orsaka några andra större problem för trafiken.

Det är Trafikverkets regioner eller kommunen (beroende på om transporten sker inom eller över kommunens gränser) som bestämmer om du kan få dispens från trafikförordningen. Kommunen handlägger endast transporter som sker inom kommungränsen.

En transport av odelbar last med en bredd av högst 350 cm kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:141 (se PDF nedan) följs.
260 cm, vilket är den största tillåtna bredden får inte överskridas vid transport av plåtar, skivor, byggplattor och liknande tunna lastenheter. Detta gäller även vid transport av containrar, tankar eller andra behållare som innehåller styckegods, vätska, gas eller annan delbar last.

När längden på en odelbar transport medför att fordonstågets längd överstiger 24 meter kan utföras utan dispensbeslut om villkoren i föreskrifterna TSFS 2010:142 (se PDF nedan) följs.
Största tillåtna längd enligt föreskrifterna är 30 meter. Lasten inte får skjuta ut framför fordonståget eller mer än 5 meter bakom centrum av den bakersta axeln.

Hämta din ansökningsblankett längst ner på sidan, fyll i och skicka till ks@markaryd.se

Överstiger längden 30 meter eller höjd och/eller bredd 4,5 meter behöver du ett färdvägsintyg. 
Blanketten hittar du längst ned på sidan och skickas även den till ks@markaryd.se

Kommer färdvägen att korsa kommungränsen vid någon tidpunkt ska du vända dig direkt till Trafikverket med din ansökan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 12 december 2022 12:20
Sidansvarig: Lina van der Putten