Underhåll

Gatuenheten, parkenheten och fastighetsenheten arbetar tillsammans med underhållet av kommunens väg- cykelbanor och gångbanor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Ellenor Jacobsen

Enhetschef

ellenor.jacobsen@markaryd.se
0433-72410