Underhåll

Gatuenheten, parkenheten och fastighetsenheten arbetar tillsammans med underhållet av kommunens väg- cykelbanor och gångbanor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:35
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Asim Serdarevic

Enhetschef

asim.serdarevic@markaryd.se
043372087