Ipad

För att Markaryds kommun ska vara en attraktiv kommun för både nuvarande och framtida invånare är tillgänglighet till bredband med hög kapacitet en förutsättning.

Målet i Markaryds kommun är att fibernätet ska var så utbyggtatt det når minst 98 procent av befolkningen år 2020.
I slutet på 2018 beräknas kommunen ha en täckningsgrad på 94-95 procent.

Varför behövs fiber?
Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende. Fibernätet är också en viktig bärare av samhällsinformation.

En väl utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning skapar förutsättningar för en levande och attraktiv landsbygd. Med tillgång till bredbandstjänster har fler människor möjlighet att t.ex. bo, studera på distans, arbeta och driva verksamhet på landsbygden med samma villkor som invånare i tätorter.

Framöver kommer ännu fler tjänster att erbjudas via fibernäten, t ex trygghetslarm och övervakning/rapportering av hälsa. Valet är ganska enkelt – blicka framåt och investera i din fastighet - för framtiden.                              

Regeringens digitala agenda är att 95 procent av alla
fastigheter och arbetsplatser ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s år 2020. I Markaryds kommun kan det gå snabbare än så och utvecklingen i kommunen har hittills varit mycket snabb och framgångsrik sedan starten våren 2016.

Vid frågor gällande pågånde och avslutad grävning på landsbygden, kontakta kundfiber@peab.se  

Kommunikationsmyndigheten PTS (Post- och telestyrelsen) är den myndighet som bevakar områdena elektronisk kommunikation och post i Sverige.

Startsidan Länk till annan webbplats.
Konsumentportalen Länk till annan webbplats.
Säkerhet på internet  Länk till annan webbplats.
Information om kakor (cookies) Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 11 januari 2023 15:12
Sidansvarig: Lina van der Putten