Parkeringar

Parkering

I trafiken i Sverige utgår man ifrån trafikförordningen, där finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera.

Förbud mot att stanna eller parkera enligt de generella bestämmelserna anges inte genom vägmärken. Parkeringsreglerna bygger på två huvudprinciper.‌

Parkeringsregler

Du får inte stanna eller parkera så att:

 • fara uppstår
• du hindrar eller stör andra.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2023 12:39
Sidansvarig: Lina van der Putten