Parkeringar

Parkering

I trafiken i Sverige utgår man ifrån trafikförordningen, där finns generella bestämmelser om hur man får stanna och parkera.

Förbud mot att stanna eller parkera enligt de generella bestämmelserna anges inte genom vägmärken. Parkeringsreglerna bygger på två huvudprinciper.‌

Parkeringsregler

Du får inte stanna eller parkera så att:

 • fara uppstår
• du hindrar eller stör andra.


Mer om parkeringar kan du läsa om i underrubrikerna som du hittar här till vänster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Matz Persson

Renhållningsingenjör

matz.persson@markaryd.se
043372231