Fiberföreningar

Ipad

På landsbygden är det både fiberföreningar och Teliaägda Zitius som bygger ut fibernätet.

Dessa nät är öppna nät med flera olika tjänsteleverantörer. Föreningarna V Skogsbrynet och Hannabads fiber äger och driver sina egna nät. Näten är byggda med statligt stöd.

V Skogsbrynet äger och driver sitt egna nät där Telia är Kommunikationsoperatör. Nätet driftsattes 2014.

Hannabads fiber äger och driver sitt egna nät där Zitius (Teliaägt) är kommunikationsoperatör. Nätet driftsattes 2017.

Markaryd Norra är en Intresseförening där ordförande heter Sven Jansson. Föreningen samverkar i dagsläget med Zitius som har lämnat in en stödansökan för fiberutbyggnad och väntar besked under 2018. För mer information kontakta Zitius (Fiber till alla) eller Sven Jansson.

Sven Jansson
Ordförande i Markaryd Norras intresseförening
073-088 54 70

För Markaryd Öst & Västs del är det Zitius som bygger, äger och driver nätet.
Nätet håller på att driftsättas och ska vara helt klart till årsskiftet 2018/2019. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:14
Sidansvarig: Lina van der Putten