Sopning

Maskinsopning av gator och cykelvägar där kommunen är väghållare samt i ytterområden till kommunala fastigheter utförs 2 gånger per år. Det är gatuenheten, parkenheten och fastighetsenheten som tillsammans arbetar med sandupptagning och lövsopning.

Sandupptagningen påbörjas så fort vintersäsongens halkbekämpning är avslutad och pågår fram till dess att maskinerna ska användas till gräsklippning respektive ogräsbekämpning. Vanligtvis i slutet på maj.

Höstsopning efter lövfällning påbörjas ungefär när hälften av löven fallit.

På gångbanor och ytor utmed den egna fastigheten har fastighetsägaren ansvar för städningen och bortforsling av sand, ogräs, löv och snö.

Håll uppsikt när maskinsopningen kommer till ert område så att fordon/släp mm inte står i vägen. Hjälps vi åt med detta kommer sopningen att gå lättare och resultatet bli mycket bättre.

Kommunen tillhandahåller gratis sand för enskilda fastighetsägare må-fre 07:00-16:00. Det kan fås på följande platser.

Kontaktvägar

Markaryd

Strömsnäsbruk

Hanttverksgatan 10
Bo Johansson

070-372 48 30

Järnvägsgatan 53
Christoffer Pettersson
076-897 52 19

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:35
Sidansvarig: Lina van der Putten