Sopning

Maskinsopning av gator och cykelvägar där kommunen är väghållare samt i ytterområden till kommunala fastigheter utförs 2 gånger per år. Det är gatuenheten, parkenheten och fastighetsenheten som tillsammans arbetar med sandupptagning och lövsopning.

Sandupptagningen påbörjas så fort vintersäsongens halkbekämpning är avslutad och pågår fram till dess att maskinerna ska användas till gräsklippning respektive ogräsbekämpning. Vanligtvis i slutet på maj.

Höstsopning efter lövfällning påbörjas ungefär när hälften av löven fallit.

På gångbanor och ytor utmed den egna fastigheten har fastighetsägaren ansvar för städningen och bortforsling av sand, ogräs, löv och snö.

Håll uppsikt när maskinsopningen kommer till ert område så att fordon/släp mm inte står i vägen. Hjälps vi åt med detta kommer sopningen att gå lättare och resultatet bli mycket bättre.

Kommunen tillhandahåller gratis sand för enskilda fastighetsägare må-fre 07:00-16:00. Det kan fås på följande platser.

Markaryd

Strömsnäsbruk

Hanttverksgatan 10
Bo Johansson

070-372 48 30

Järnvägsgatan 53
Christoffer Pettersson
076-897 52 19

Vården 2018 startade vi i södra delen och fortsatte sen i Råstorps och Timsfors tätorter. Därefter sopade vi norra delen av kommunen i Traryd och Strömsnäsbruk tätorter.

Med tanke på all halkbekämpning som genomfördes under vintersäsongen 2017/2018 var det
extra mycket sand, vilket gjorde att det tog längre tid och att vi behövde sopa fler gånger. Vi alternerade mellan tätorter för att  sandupptagningen skulle bli så bra som möjligt.

Vi tackar för visad hänsyn för vårt arbete.
VA/Gatuenheten

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Ellenor Jacobsen

Enhetschef

ellenor.jacobsen@markaryd.se
043372410