Vinterunderhåll

Snöröjning

Under vinterhalvåret snöröjer vi bilvägar i tätorterna. Det ska ha fallit 8 - 10 cm snö när vi startar röjningen. Större gator prioriteras före mindre.

Gång-och cykelvägar börjar snöröjas efter 5 cm avslutat snöfall. Grus och salt läggs ut vid behov.

Gator i tätort utan gång- och cykelvägar snöröjs enligt norrlandsplogning. Detta innebära att motlutet används för snöupplag och skottas inte.

Ni kan bidra till effektivare vinterväghållning genom att parkera din bil rätt. Felparkerade bilar försämrar eller fördröjer snöröjningen.

Vi är mycket tacksamma om buskar och träd från intilliggande fastigheter inte hindrar våra snöröjningsmaskiner.

Gångbanor och cykelvägar

Inom detaljplanerat är det du som fastighetsägare som ansvarar för att skotta och/eller sanda gångbanan runt fastigheten, att gångbanan hålls ren så att fotgängare och cyklister kommer fram utan problem. Med gångbana menas den yta som behövs för att fotgängare/cyklister ska kunna ta sig förbi fastigheten, det behöver alltså inte nödvändigtvis vara en trottoar.

Undantag från detta är gång-/ och cykelvägar längs med vägar där Trafikverket är väghållare.

  • Drottninggatan, Markaryd
  • Ljungbyvägen, Timsfors
  • Lagastigsgatan, Strömsnäsbruk
  • Hinnerydsvägen, Strömsnäsbruk
  • Rishultsvägen, Strömsnäsbruk
  • Trarydsallén, Traryd
  • Hallandsvägen, Traryd

Både kommunens egna personal och de entreprenörer vi har för vinterväghållning strävar efter att hålla gator, gång- och cykelbanor så trafiksäkra som möjligt.

Vi hjälper till för att underlätta för fastighetsägare vid vägar där kommunen är väghållare.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 december 2023 09:02
Sidansvarig: Lina van der Putten