Arkiv och diarium

Bild

En kommun måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar lätt ordnade och enkla att hitta för den som vill ta del av handlingar. Kommunarkivet är ett offentligt arkiv, det innebär att du får komma hit för att ta del av handlingar.

Diarium

Med hjälp av diariet kan kommunen ordna och hantera alla handlingar, inkomna och upprättade. Alla påbörjade och avslutade ärenden finns i diariet. En upprättad handling betyder att den har expedierats, slutbehandlats eller på annat sätt är färdigställd.

Arkiv

I kommunarkivet förvaras de av kommunens handlingar som ska bevaras för all framtid. Här finns till exempel skolbetyg, patientjournaler, uppgifter om vaccinationer, bygglovsritningar och mycket mer.

Det finns möjlighet att ta del av handlingar och protokoll från kommunfullmäktige och de olika nämnderna.

Sekretess

Det finns vissa handlingar som innehåller information som kan skada en person om informationen blir allmänt känd. Den informationen beläggs med sekretess och får bara läsas av ett fåtal personer efter att en sekretessprövning har gjorts.

Vad säger lagen?

Arkivverksamheten är reglerad i arkivlagen. I arkivlagen fastslås att myndigheternas arkiv är en del av det nationella kulturarvet. Arkivets syfte är att tillgodose rätten att ta del av allmänna handlingar och säkerställa behovet av information för rättskipning, förvaltning och forskning.

För att underlätta att ta del av allmänna handlingar ska det finnas arkivförteckningar och arkivbeskrivningar.

Begära ut handlingar ur arkivet

Alla har rätt att begära ut handlingar från kommunens arkiv. För att begära ut en handling vänder du dig till arkivassistenten. Du kan begära ut handlingar genom att skicka brev, e-post eller genom att ringa.

Markaryds kommun
Irene Nilsson
Box 74
285 22 Markaryd

epost: irene.nilsson2@markaryd.se

telefon: 0433-720 81

Skriv ut
Senast uppdaterad: 19 januari 2023 10:17
Sidansvarig: Lina van der Putten